VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Szocho a kamatjövedelmek után: így megy

2023.06.27.

Szocho a kamatjövedelmek után: így megy

A legfontosabb tudnivalókat a NAV szakértői foglalták össze.

2023.július 1-jétől a veszélyhelyzet ideje alatt – a Szocho tv.rendelkezéseitől eltérően – a 15 százalék személyi jövedelemadó (szja) mellett 13 százalék szociális hozzájárulási adót (szocho) is fizetni kell a kamatjövedelem után.

Nem kell szochót fizetni:

  • a 2023. július 1-je előtt lekötött betétek, illetve megvásárolt értékpapírok kamata után,
  • az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem után, valamint
  • az olyan kifizetés után, amit nem kell kamatjövedelemként figyelembe venni, idetartozik például a lakossági állampapír kamata, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás, és a támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat, illetve a babakötvény.

A szocho alapja megegyezik a kamatjövedelmet terhelő szja alapjával, tehát annak teljes összege után meg kell fizetni a szochót, mert az adófizetési felső határ nem vonatkozik a kamatjövedelmekre.

A szochofizetési kötelezettség kezdete a kamatjövedelem típusától függ, ezért a szocho először az alábbi kifizetéseket terheli:

  • a hitelintézeti betéteknél, takarékbetéteknél, fizetési számláknál a 2023. július 1-jét követő időszakra járó kamatot, lekötött betétnél a 2023. június 30. után lekötött betét kamatát;
  • a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott értékpapíroknál, kollektív befektetési értékpapíroknál a 2023. július 1-jétől megszerzett értékpapír kamatát, hozamát;
  • olyan kamatjövedelmeknél, amiből az adót nem lehet levonni (például nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény), a magánszemélyt teljes egészében a 2023. július 1-jét követően megillető vagyoni értéket;
  • a biztosítási szerződések alapján teljesített egyes kifizetéseknél a 2023. július 1-jétől kötött biztosítási szerződés kamatnak minősülő biztosítói teljesítését;
  • a szövetkezeti tagnak nyújtott tagi kölcsönöknél a 2023. július 1-jétől nyújtott tagi kölcsön kamatát;
  • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjának a munkaviszonya megszűnése miatt járó kifizetéseknél a kamatjövedelemnek azt a részét, ami a tag által teljesített feltételes jogszerzési időtartamnak a 2023. július 1-jét követő időszakával arányos.

A magánszemélyt terhelő adót a kifizető állapítja meg, vonja le, és a juttatást követő hónap 12-éig fizeti meg, illetve vallja be a NAV-nak, havi, kifizetői szinten összesített bevallásban.

Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől – például külföldről – származik, vagy azt a kifizető nem tudja levonni (például: tárgynyeremény esetében) a szochót a kamatjövedelmet szerző természetes személynek kell megállapítania és megfizetnie, egyidejűleg a kamatjövedelmet terhelő szja megfizetésével és bevallásával.

Kérdések és válaszok

1. Kell-e szochót fizetni a 2023. július 1. előtt lekötött betétekre, megvásárolt értékpapírokra, vagy az ezt megelőzően megkötött biztosítási szerződésekből származó kifizetések utáni kamatjövedelemre?

Nem, mert kamatjövedelem után a szochót csak a 2023. július 1. után lekötött betétek, megvásárolt értékpapírok, és ezen időpont után megkötött biztosítási szerződések esetében kell megfizetni.

2. A bankszámlán lévő lekötetlen összeg után kell-e szochót fizetni?

Ha a bankszámlán elhelyezett lekötetlen összeg után a számlavezető bank kamatot ír jóvá 2023. július 1. napján és azt követően, akkor a kamatjövedelem után kell szochót fizetni.

3. Megtakarításomat lakossági állampapírban tartom. Az ebből származó kamatjövedelem után kell szochót fizetnem?

Ha a megtakarítást 2019. június 1. után kibocsátott lakossági állampapírban tartja a magánszemély, ennek kamata után nem kell szja-t és szochót fizetnie. Akkor sem kell szochót fizetni, ha a természetes személy 2023. július 1. előtt szerez 2019. június 1. előtt kibocsátott szja-köteles lakossági állampapírt.

4. Érinti-e a kamatjövedelem utáni szochó a nyereménybetéteket?

A nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény (például személygépkocsi), értékpapír esetén a 2023. június 30. után megszerzett kamatjövedelmet akkor terheli szochó a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után, ha a természetes személyt teljes egészében 2023. június 30-át követő időszak kamatjövedelmeként illeti meg a vagyoni érték. Tehát csak akkor kell szochót fizetni, ha a nyereményalap teljes egészében 2023. június 30-a utáni időszakra járó kamatokból képződik.

5. A kamatjövedelmet terhelő szochóra vonatkozik-e az adófizetési felső határ? 

Nem, a kamatjövedelem utáni szochót korlát nélkül meg kell fizetni.

6. Érinti-e a kamatjövedelem utáni szochó a tartós befektetési számlán keletkezett kamatjövedelmeket?

Nem, a tartós befektetésből származó jövedelem az szja-rendszeren belül egy önálló jövedelemkategória, így a kamatjövedelem utáni szochofizetés nem merülhet fel.

7. Kell-e szochót fizetnie a Tbj. szerint külföldinek minősülő személynek a kamatjövedelme után?

Nem, a Tbj. szerint külföldinek minősülő személyeknél nem merül fel szochofizetési kötelezettség, mivel a fizetési kötelezettségre az egyéb tőkejövedelmekre vonatkozó szochoszabályokat kell alkalmazni,melyek esetében a Tbj. szerint külföldinek minősülő személyek mentesülnek a szochofizetés alól.

További részletek, jogszabályhelyek a NAV közleményében.

vissza