VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Karbonvám: kötelező CBAM-nyilatkozat január 31-ig

2024.01.14.

Karbonvám: kötelező CBAM-nyilatkozat január 31-ig

Bár 2024. január 31-ig számos társaságnak kötelező CBAM nyilatkozatot tennie, egy 2023-ban elfogadott, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmust szabályozó uniós rendelkezés alapján, még mindig sok a tisztázatlan kérdés a karbonvám néven ismertté vált kötelezettséggel kapcsolatban.

Mi az a karbonvám, azaz karbonintenzitást ellensúlyozó mechanizmus (CBAM)?

2023. májusában az Európai Unió rendeletbe (2023/959 Európai Parlament és Tanácsi rendelete) foglalta az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó szabályokat és intézkedéseket. Az intézkedés célja, hogy ellensúlyozza az olcsóbban, de környezetszennyezőbb módon előállított termékek versenyelőnyét az uniós országokban, és visszaszorítsa a károsanyag-kibocsátást.

Érdemes megjegyezni a kifejezés angol megfelelőjéből létrehozott rövidítést CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ugyanis ezen a néven fog bevonulni a köztudatba az Unió részére, de a magyar Klímavédelmi Hatóság közreműködésével teljesítendő 2024. január 31-től hatályba lépő adatszolgáltatási kötelezettség, 2026-tól pedig a CBAM adatszolgáltatási kötelezettség mellett a karbonvám fizetési kötelezettség is életbe lép majd.

CBAM: milyen termékek érintettek?

Az EU-n kívülről behozott, a CBAM által érintett termékek körét, a karbonvám rendelet melléklete tételesen fellistázza.

Ide tartoznak olyan import termékek, mint például:

• a cement,
• a villamos energia,
• a műtrágyázószerek,
• vas és acél termékek,
• az alumíniumból készült termékek,
• továbbá vegyi anyagok.

A termékek a vámeljárás során is alkalmazott vámtarifális besorolás, Vtsz számok alapján, jól beazonosíthatóan kerültek meghatározásra.

CBAM: kinek van nyilatkozattételi és fizetési kötelezettsége?

Azokat a társaságokat, (elsősorban energia, műtrágya- és vegyianyag előállítók és kereskedők, autóipari és gépipari szereplők, illetve vas, acél- és alumínium-alapanyag kereskedők) akik a CBAM körbe tartozó termékeket importálják, jelentési kötelezettség, majd a későbbiekben fizetési kötelezettség is terheli.

Mikortól vezetik be a CBAM kötelezettséget?

A 2023. májusi rendeletet követően, 2023 augusztusában az EU megalkotta a végrehajtásra vonatkozó szabályokat is (Bizottság 2023/1773 végrehajtási rendelete), melyek alapján a CBAM szabályok október 1-vel már életbe is léptek.
A karbonvám rendelet a szabályozás bevezető, átmeneti szakaszát 2023. október 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakban jelölte meg.

Ebben az időszakban csak jelentési kötelezettségek terhelik az érintett gazdálkodókat.

Mikor kell az első CBAM nyilatkozatot teljesíteni?

A karbonvám jelentési kötelezettséget az érintett cégeknek első alkalommal 2024. január 31-ig kell megtenniük az elmúlt negyedévben behozott termékek mennyiségére vonatkozóan.

Megvizsgálva az adatszolgáltatásra szolgáló EU felületet, az állapítható meg, hogy a jelentési kötelezettség előtt a nemzeti hatóság előtt szükséges lesz regisztrálni. Ugyanis csak a magyar hatósági regisztrációval lehet majd az EU által létrehozott felületen az adatszolgáltatást megtenni.

A rendelet szerint alapvetően a termék importálóját terhelik a kötelezettségek! Amennyiben az importőr közvetett vámjogi képviselőt alkalmaz, és a vámjogi képviselő vállalja az importőr helyett az adatszolgáltatást, akkor az adatszolgáltatásra lesz kötelezett. Azon gazdálkodók esetében, akik nem rendelkeznek az EU-ban letelepedettséggel, kizárólag a közvetett vámjogi képviselő lesz helyettük adatszolgáltatásra kötelezett.

Mikor kell az első CBAM kötelezettséget fizetni?

A CBAM kötelezettségek bevezetésére egy átmeneti időszakot követően fokozatosan kerül sor. Először csak adatot kell szolgáltatni az érintett gazdálkodóknak az EU irányába a behozott áruk mennyiségéről, majd 2016-tól már „karbonvámot” is fizetni kell ezen termékek után.

Karbonvám bizonytalanságok

1. Félrevezető név

Sajnos félrevezetően jelennek meg információk erről a kötelezettségről, ugyanis sokan karbonvámként aposztrofálják a kötelezettséget, ami azért megtévesztő, mert jelenleg nincs fizetési, csak adatszolgáltatási kötelezettsége az érintett gazdálkodóknak, és később sem kapcsolódik ez a kötelezettség a vámhatósághoz, ez a klímavédelem területét fogja érinteni.

2. Kevés hozzáférhető információ

Annak ellenére, hogy a vámhatóság tájékoztatja az érintett társaságokat, tapasztalatunk szerint a gazdálkodók egy része tisztában sincs azzal, hogy milyen kötelezettsége van pontosan.

3. Jelenleg nem teljesíthető a CBAM nyilatkozattétel

Probléma, hogy jelenleg még azok a társaságok sem tudnak eleget tenni a CBAM nyilatkozattételi előírásoknak, akik tisztában vannak a CBAM kötelezettségükkel.
Bár a CBAM adatszolgáltatás sem egyszerű – az EU rendeletben foglaltak miatt –, de tovább nehezíti a helyzetet az is, hogy ha valaki el is sajátította az adatszolgáltatás fortélyait, akkor sem tudja jelenleg azt megtenni. Az EU által létrehozott rendszerbe ugyanis, csak a nemzeti hatóság előtt megtett előzetes regisztrációval tud csak belépni. Ezt a regisztrációt a magyar hatóság irányába azonban még nem lehet megtenni, mert még nincs meg az erre alkalmas a felület. Vizsgálva a kötelezettség határidejét és annak teljesíthetőségét elég sajátos helyzet alakult ki.

4. Csúszásban a magyar implementáció

Az EU rendelete a tagállamoknak azt is előírta, hogy a szükséges nemzeti szabályokat is meg kell alkotni, melyekben meg kell határozni, hogy mely magyar hatóság lesz jogosult eljárni a CBAM ügyekben.
Nem elkapkodva a jogalkotást, csak 2023 év végén jelent meg a magyar szabályozás, melynek értelmében, Magyarországon a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság lesz az, aki nemzeti hatóságként eljár a CBAM ügyekben.
Tehát nemzeti szabályozásunk december 22-én jelent meg, mely jogszabály csak a kihirdetést követő 31. napon lép életbe, így a kijelölt Nemzeti Klímavédelmi Hatóság csak 2024. január végétől – a nyilatkozatadási határidő lejárta előtti napokban – lesz arra felhatalmazva, hogy eljárjon a CBAM ügyekben.
A hatóság be is tartja a szabályokat, ugyanis a honlapján szereplő utolsó információ a témában még az októberi EU rendelet ismertetése, és annak valószínűsítése, hogy ez a hatóság lesz az illetékes a későbbiekben.

5. Nyakunkon az első CBAM regisztrációs határidő

CBAM ügyben regisztrálni a jelenlegi információk alapján még nem lehet. Ez azt is lehetetlenné teszi, hogy az érintett társaságok az EU-s felületére belépve eleget tegyenek a kötelezettségeknek. Ez a helyzet természetesen bármikor megváltozhat, éppen ezért célszerű az érintetteknek felkészülniük arra, hogy a negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni kell 2024. január 31-én.
Komoly szankció vár a CBAM kötelezettséget elmulasztókra

A fentiek ellenére célszerű komolyan venni a CBAM jelentési kötelezettséget, ugyanis az EU a tagállami hatóságoknak előírta, hogy adatokat kell szolgáltatni az érintett importokról. Amennyiben a gazdálkodóktól nem érkezik adatszolgáltatás vagy nem megfelelően érkezik, akkor a mulasztó gazdálkodó komoly szankciókra számíthat. Az importőrök mellett azon közvetett vámjogi képviselőknek is komoly gondot jelent a kötelezettség, akik harmadik országos gazdálkodóknak nyújtanak vámszolgáltatásokat. (RSM Hungary)

 

vissza