VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

UJEGYKE: jön az új adatlap az állandó meghatalmazásokhoz

2023.01.23.

UJEGYKE: jön az új adatlap az állandó meghatalmazásokhoz

A NAV 2023. január 28-án UJEGYKE néven új adatlapot vezet be az állandó meghatalmazások bejelentésére. Az új bejelentéssel átfogó ügycsoportokra lehet meghatalmazást adni.

Egyszerűbb lesz az ügyintézés, az UJEGYKE az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) is beadható lesz. A NAV a változatlan és érvényes jogosultságokat hivatalból átvezeti az új rendszerbe, azokat pedig értesíti, akiknek érdemben változnak a jogosultságai. A meghatalmazásokkal létrehozott jogosultságokat mindenképpen felül kell vizsgálni! – figyelmeztet az adóhivatal.

Új ügycsoportok, jogosultságok

Az UJEGYKE-adatlapon átfogó ügycsoportokra, ügytípusokra lehet meghatalmazást adni. A kiválasztott ügycsoportban a képviselő az ügyek minden egyes mozzanatában eljárhat személyesen, elektronikusan, telefonon vagy akár papíralapon is. Nem kell tehát külön-külön jelölni például az iratbetekintésre, lekérdezésre, adatszolgáltatásra vonatkozó jogot, sőt a NAV telefonos ügyintéző rendszerének használatára sem kell külön jogosultságot megadni, mert az az adott ügycsoportban automatikusan jár a képviselőnek.

Mikor nem kell beadni UJEGYKE-adatlapot?

Az UJEGYKE bevezetésétől kezdve a NAV már csak az új kategóriák szerinti jogosultságokat tartja nyilván. A korábban bejelentett jogosultságok közül az új nyilvántartásba azokat vezeti át a NAV, amelyek tartalmilag megfelelnek az új ügycsoportok tartalmának. Fontos szempont, hogy a meghatalmazott képviselő továbbra is eljárhasson azokban az ügyekben, amelyekben eddig eljárhatott, de jogai túlzott mértékben ne bővüljenek. 

A NAV telefonos ügyintéző rendszeréhez, vagyis a NAV Infóvonalához kapcsolódó jogok, valamint a lekérdező típusú jogok beolvadnak az adott ügytípushoz tartozó jogosultságba. Így az adóügyek intézésére jogosult képviselők a továbbiakban külön bejelentés nélkül is intézhetnek ügyet telefonon meghatalmazójuk nevében, ha van PIN-kódjuk.

Mikor kell beadni UJEGYKE-adatlapot?

Jellemzően akkor, ha a meghatalmazott korábban bejelentett jogosultságai szerint nem jogosult egy átfogó ügycsoport intézésére. Ilyen helyzet például az is, amikor egy képviselő kizárólag telefonos ügyintézésre volt jogosult, mert ennek alapján az új rendszerben nem kaphat a teljes ügycsoportra ügyintézési jogot. Ebben az esetben a képviselő nem járhat el ügyfelei nevében, ha nem tesz bejelentést az UJEGYKE-adatlapon.

Ha a korábbi jogosultság nem megfeleltethető az új ügycsoportnak vagy az túlzott mértékű (feltehetően az ügyfél szándékával ellentétes) tartalmi változáshoz vezetne, a NAV egyedileg értesíti az adózót és meghatalmazottját az új bejelentés szükségességéről.

Vizsgálja felül jogosultságait!

Az új jogosultságokat minden meghatalmazónak és meghatalmazottnak fontos felülvizsgálni, mivel a bejelentett állandó meghatalmazások alapvetően befolyásolják, hogy az ügyfél adott ügyében kivel tart kapcsolatot a NAV. Ha az ügyfélnek a NAV-hoz bejelentett állandó meghatalmazottja van, a NAV jellemzően neki kézbesíti a hivatalos iratokat, illetve a meghatalmazott által küldött iratot az ügyfél nevében küldöttnek tekinti.

További információk

Az az adózó, illetve meghatalmazottja, aki nem kap a NAV-tól személyre szóló tájékoztatást az új jogokról, 2023. január 28. után a NAV Ügyfélportálján ellenőrizheti jogosultságait, és ha szükséges, új bejelentést is tehet.

Az UJEGYKE-adatlap kitöltési szabályairól már annak megjelenése előtt is tájékoztat a NAV honlapja.

Az UJEGYKE-adatlap 2023. január 30-tól elérhető

január 28-ától az

NAV

 

vissza