VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Elfogadta az Európai Tanács a gazdasági kényszerítéstől „elrettentő” jogszabályt

2023.10.25.

Elfogadta az Európai Tanács a gazdasági kényszerítéstől „elrettentő” jogszabályt

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el annak érdekében, hogy segítse az EU-t és tagállamait abban, hogy megvédjék magukat a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szemben.

A kényszerítés elleni eszköz néven ismert új jogszabály célja, hogy elrettentésül szolgáljon az EU-t vagy tagállamait célba vevő harmadik országok számára. Az eszközt az EU arra fogja felhasználni, hogy párbeszéd keretében fellépjen a kereskedelemben és a beruházások terén alkalmazott kényszerítő intézkedések enyhítése és megszüntetése érdekében. Amennyiben a párbeszéd nem bizonyul járható útnak, az EU végső megoldásként ellenintézkedéseket fogadhat el, és például kereskedelmi korlátozásokat vezethet be megemelt vámok, illetve behozatali vagy kiviteli engedélyek formájában, valamint a szolgáltatások kereskedelmének, vagy a közvetlen külföldi befektetésekhez és a közbeszerzéshez való hozzáférésnek a korlátozása révén – olvasható a Tanács közleményében.

„Az új jogszabálynak köszönhetően az EU erősebb és szuverénebb kereskedelmi hatalommá fog válni, és megfelelőbben fel lesz vértezve arra, hogy elrettentse a harmadik országokat az EU-val és tagállamaival szembeni kereskedelmi kényszerítéstől, illetve szükség esetén fellépjen azzal szemben – mondta Héctor Gómez Hernández spanyol ipari, kereskedelmi és turisztikai miniszter

Mit tekintünk gazdasági kényszerítésnek?

Gazdasági kényszerítés akkor áll fenn, amikor egy harmadik ország kísérletet tesz arra, hogy egy adott döntés kikényszerítése céljából nyomást gyakoroljon az EU-ra vagy egy tagállamra azáltal, hogy a kereskedelmet vagy beruházást érintő intézkedéseket alkalmaz vele szemben, vagy ilyen intézkedéssel fenyeget.

A mechanizmus aktiválása

A Tanács a gazdasági kényszerítés tényének megállapítása révén jelentős mértékben részt fog venni a döntéshozatali folyamatban. Az Európai Bizottság végrehajtási hatásköröket kap majd az uniós válaszintézkedésekről szóló döntések meghozatala tekintetében, biztosítva ugyanakkor a tagállamok erőteljesebb bevonását e döntésekbe.

A gazdasági kényszerítés többféle gyakorlata is maga után vonhatja az eszköz aktiválását azokban a helyzetekben, amikor egy harmadik ország a kereskedelmet vagy beruházást érintő intézkedést alkalmaz, vagy ilyen intézkedés alkalmazásával fenyeget azért, hogy megakadályozza vagy elérje valamely meghatározott cselekménynek az Unió vagy egy tagállam általi megszüntetését, módosítását vagy elfogadását. Az eszköz aktiválásának mérlegelésekor az Unió figyelembe veszi majd az érdekelt felek hozzájárulásait, a vállalkozásokat pedig releváns információk benyújtására fogja ösztönözni.

A kényszerítés elleni eszköz és az eszköz keretében hozható intézkedések összhangban vannak az EU nemzetközi kötelezettségeivel, és teljes mértékben a nemzetközi jogon alapulnak – hangsúlyozza a Tanács közleménye.

vissza