VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Új K+F adókedvezmény bankszámlára történő kiutalással

2024.05.06.

Új K+F adókedvezmény bankszámlára történő kiutalással

A társasági adóról szóló törvény 2023. december 31-től hatályos rendelkezései bevezették a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység adókedvezményét. Az új adókedvezmény igénybevételének sajátos jellemzője, hogy – a többi, 80 és 70 százalékos korlát alá eső TAO kedvezménnyel ellentétben – ezen adókedvezményt a számított társasági adó 100 százalékáig lehet figyelembe venni.

Új K+F társasági adókedvezmény

Az társasági adóról szóló ((1996 évi LXXXI. törvény 22/G. §). törvény 2023. december 31-től hatályos rendelkezései szerint a K+F tevékenységet folytató vállalkozások döntésük alapján a már ismert K+F csökkentő tétel alkalmazása helyett adókedvezményt vehetnek igénybe az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés tevékenységükre tekintettel, az elszámolható költség  felmerülésének adóévében és az azt követő 3 adóévben – írja blogbejegyzésében Andó Marcell, az RSM Hungary Adóüzletágának vezető tanácsadója.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben egy társaság úgy dönt, hogy a K+F adóalap csökkentő tétel helyett az adókedvezmény igénybevételét választja, ezen választásától legkorábban a 6. évben térhet el.

A K+F tevékenység adókedvezménye a társaságok választása szerint első alkalommal a 2024. adóévi elszámolható költségre alkalmazható.

A K+F adókedvezmény mértéke

Az adókedvezmény mértéke:
– általános esetben az elszámolható költség 10 százaléka;
– felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel és a Magyar Tudományos Akadémiával írásban kötött szerződés alapján közösen végzett K+F tevékenység esetén 500 millió forint.

Az új jogszabályok igénybevételi felső határt is megállapítanak, amely a K+F projekt jellegétől függően 25-55 millió eurónak megfelelő forintösszeg adózónként és projektenként.

Mi minősül elszámolható költségnek?

Az új K+F társasági adókedvezmény igénybevétele szempontjából elszámolható költségnek minősül a K+F közvetlen költségei közül – többek között:
– a kutató-fejlesztő által használt tárgyi eszköz kutatás-fejlesztési projekt idejére számított számviteli értékcsökkenésének összege, 
– a kutató-fejlesztő után elszámolt személyi jellegű ráfordítás a projektben való foglalkoztatása mértékéig, valamint a 
– működési és üzemeltetési költségek, ráfordítások, amelyek közvetlenül a K+F projekt folyamán merülnek fel.

Nem minősül azonban elszámolható költségnek a fejlesztési célra vagy a tevékenység költségeinek ellentételezésére az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összege, továbbá a társasági adóról szóló törvény szerinti nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás.

Fontos kiemelni, hogy kapcsolt felek közötti ügyletek esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron szükséges figyelembe venni, azonban az elszámolható költséggel kapcsolatban további speciális szabályok is alkalmazandók.

A tao-kedvezményt az elszámolható költség keletkezésének sorrendjében lehet érvényesíteni. A társaságok az adóévben rendelkezésre álló teljes összeget vehetik figyelembe, az adóévi számított társasági adó összegéig.

Egy társaság (Y Kft.) 2024. adóévi K+F közvetlen költsége 200 millió forint és a K+F adókedvezmény igénybevétele mellett dönt. A társaság becsült társasági adója 2024-ben 90 millió forint, 2025-ben 100 millió forint, 2026-ban 120 millió forint, 2027-ben pedig 90 millió forint. Y Kft. adófizetési kötelezettsége az alábbiak szerint alakulna.

Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben a társaságok kötelesek adatot szolgáltatni a társasági adóbevallásukban.

Fel nem használt adókedvezmény bankszámlára történő kiutalása

A hatályos jogszabályok szerint, amennyiben egy társaság fennmaradó adókedvezmény összeggel rendelkezik (azaz a költség felmerülésének adóévét követő 3. adóév végén fel nem használt adókedvezmény összeggel rendelkezik), úgy a fel nem használt összeg kiutalását kérheti. A kiutalási igényt a harmadik adóévről szóló társasági adóbevallásban szükséges jelezni, melynek alapján az adóhatóság automatikusan, legkésőbb a bevallás benyújtása adóévének utolsó napjáig teljesíti a kiutalást.

A kiutalás feltétele, hogy a társaságnak a kiutaláskor a NAV-al szemben esetlegesen fennálló, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása ne haladja meg a 100 ezer forintot.

Módosul az adókedvezmények igénybevételi sorrendje is

A K+F adókedvezmény bevezetésével módosul az adókedvezmények igénybevételi sorrendje is. Az új szabályok szerint a számított adót 100százalék-ban csökkenti a K+F tevékenység adókedvezménye, az ezzel csökkentett összeg 80százalék-áig vehető igénybe a fejlesztési adókedvezmény. A fennmaradó számított adó 70 százalékáig érvényesíthető minden más adókedvezmény.

Ugyanazon elszámolható költségre vonatkozóan a K+F tevékenység adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a társasági adóról szóló törvény szerinti más adókedvezménnyel, továbbá a K+F adóalapot csökkentő tételekkel sem.

vissza