VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

NAV-kisokos a bankkártyás adófizetéshez

2024.01.10.

NAV-kisokos a bankkártyás adófizetéshez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a legtöbb esetben bankkártyával is lehet fizetni. A fizetéshez a NAV ügyfélszolgálatain bankkártya-leolvasók állnak rendelkezésre, a NAV internetes felületein pedig lehetőség van internetes bankkártyás fizetésre.

Ki, milyen adókötelezettségét rendezheti bankkártyával?

természetes személy adózók, vagyis a magánszemélyek szinte minden fizetési kötelezettségüket rendezhetik bankkártyával a NAV ügyfélszolgálatain, illetve online, internetes bankkártyás fizetéssel.

nem természetes személy adózók, például a cégek, vállalkozások, szervezetek kizárólag a következő tételeket fizethetik bankkártyával:

a) eljárási illeték,

b) a NAV-nál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,

c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,

d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher,

e) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a NAV által kiszabott közigazgatási bírság,

f) a tételes elszámolású fizetési kötelezettségek.

(Az utóbbi két esetben – e)-f) pont – a bankkártyás fizetéskor a határozat iktatószámát is meg kell adni.)

A végrehajtási eljárás alatt álló adózók is befizethetik tartozásaikat a végrehajtói letéti számlára POS-terminálon keresztül, ahogy az árverési vételárat és a vételárelőleget is befizethetik az ügyfelek így az ügyfélszolgálatokon.

Természetes személy fizethet a saját nevében vagy meghatalmazott útján. Az egyéb szervezet, gazdasági társaság pedig a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján fizethet, ha a képviseleti jogosultságát igazolja.

A NAV-nál bankkártyás fizetéskor csak a bankkártyán feltüntetett természetes személy fizethet, vagyis a kártyát más nem használhatja. A befizetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fizetett összeget mely adónemekre, milyen összegben kéri elszámolni, ugyanis a NAV az elszámolást a nyilatkozat figyelembevételével teljesíti. Nem kell nyilatkozni, ha a végrehajtói letéti számlára fizet be és az árverési vételár, valamint vételárelőleg megfizetésekor sem. A bankkártyás fizetés költségeit az állam viseli.

POS-terminállal ellátott ügyfélszolgálatok

A NAV valamennyi központi ügyfélszolgálatán, kirendeltségein, továbbá a Kormányablakokban működő NAV-ablakoknál és a vámhatóság egyes telephelyein is lehet bankkártyával fizetni. A kijelölt ügyfélszolgálatok elérhetősége, nyitvatartása a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n az Ügyfélszolgálatok menüpontban található.

Elfogadott kártyatípusok

A NAV-nál Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic és Maestro típusú bankkártyákkal lehet fizetni. Az American Express kártyatípus nem használható.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vissza