VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Egységes kérelem problémák: 28 ezer termelőnek kell „tisztáznia a tényállást”

2023.07.11.

Egységes kérelem problémák: 28 ezer termelőnek kell „tisztáznia a tényállást”

28 ezer termelő kapott elektronikus úton értesítést arról az elmúlt időszakban, hogy adminisztratív meg nem felelések vagy a műholdfelvételek által detektált eltérések vannak a beadott 2023. évi egységes kérelmükben – tájékoztatott az Agrárminisztérium.

A végzés a feltárt probléma mellett az elvégzendő feladatot is tartalmazza, így főszabály szerint 2023. szeptember 29-ig, 2023 előtt indult korábbi felhívások esetében pedig 9 napos határidővel a jelzett problémák az Egységes Kérelem felületén szankciómentesen kijavíthatóak vagy a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül saját mobiltelefonnal készített georeferált kép beküldésével tisztázható a tényállás.

Az új uniós előírásoknak megfelelően az idei esztendőtől a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) műholdfelvételekre támaszkodva is vizsgálnia és értékelnie kell a mezőgazdasági gyakorlatokat és tevékenységeket.

A Területi Monitoring Rendszer (TMR) keretében lehetőség van a nem támogatható területi elemek (pl. mesterséges felszínborítás) nyomon követésére, a nem támogatható földhasználat vizsgálatára, különös tekintettel arra, ha a bejelentett tábla területén nem egy, hanem több növénykultúra vagy keverék termesztése zajlik, a bejelentett táblán termesztett növénykultúra azonosítására, továbbá a gyomosodás és a túllegeltetés vizsgálatára.

Az elmúlt időszakban 28 ezer termelő kapott elektronikus úton értesítést arról, hogy adminisztratív meg nem felelések, vagy a műholdfelvételek által detektált eltérések, azaz potenciális meg nem felelések találhatóak a kérelmükben. 12 ezer esetben ellentmondás állapítható meg a kérelmet érintően a műholdfelvételek alapján, 18 ezer esetben adminisztratív meg nem felelésekről tájékoztatják az ügyfeleket, 8 ezer esetben pedig betervezett, de meg nem valósított másodvetésekre és agrotechnikai műveletekre hívják fel a figyelmet. A végzés a feltárt probléma mellet az elvégzendő feladatot is tartalmazza. A Kincstár ezt a végzést akár több alkalommal is megküldi, amennyiben a meg nem felelés nem oldódik fel, azaz a kérelmező nem reagál a végzésben foglaltakra. A végzésben jelzettek az EK felületén szankciómentesen kijavíthatóak főszabály szerint 2023. szeptember 29-ig.

Ugyanakkor egyes jogcímeket érintően a végzésben szereplő 9 napos határidőt írt elő a Kincstár. Ez a határidő 20 olyan felhívást érint, amelyek nem tartoznak a KAP Stratégiai Terv hatálya alá, azaz 2023 előtt indult felhívásokhoz kötődnek. Az egyértelműség kedvéért ezek az alábbiak:

1. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás;

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás;

4. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása;

5. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások;

6. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése;

7. VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás;

8. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása;

9. VP4-10.2.1.1-21 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése;

10. VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása;

11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;

12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;

13. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;

14. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

15. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása;

16. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése;

17. VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások;

18. VP3-14.1.3-22 Kiskérődző állatjóléti támogatás;

19. VP3-14.1.2-22 Méh állatjóléti támogatás és

20. P3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás.

Minden érintett termelő számára javasolt, hogy a TMR által jelzett potenciális meg nem felelést mielőbb tisztázza. Erre két fő lehetősége van. Egyrészt az egységes kérelem vonatkozó részének a kijavítása, illetve a kérelem részleges vagy teljes visszavonása. Másrészt a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül a kérelmező által, a saját mobiltelefonjával készített georeferált kép beküldése. A kép elkészítésének részleteiről szintén a végzés ad részletes tájékoztatást, amely egyszerű és gyors tényállás-tisztázását eredményez; így rövidülhet a kérelmek elbírálási folyamatának időigénye.

Azokban az esetekben, ahol az időbeni változás miatt nem biztosítható a kérelmezett adatok ellenőrizhetősége (pl. a termények betakarítása miatt) és a termelő nem pontosítja a kérelmét, a Kincstár helyszíni ellenőrzést rendelhet el.

Ha a kérelmező többszöri jelzés után sem gondoskodik a kérelme kijavításáról, akkor a meg nem felelést a Kincstár kénytelen tényként kezelni, és a kérelem elbírálása során erre figyelemmel hozza meg a határozatát. Ez esetben a termelőnek vállalnia kell a szankciókból eredő esetleges következményeket.

Az adminisztratív úton feltárt meg nem felelésekről szóló értesítésekre az előző évekhez hasonlóan szintén reagálni szükséges, annak érdekében, hogy az esetleges hibák (pl. átfedés vagy túligénylés) ne akadályozzák a kérelmek feldolgozását, és így felgyorsulhat a kérelmek elbírálási folyamata.

A fenti folyamat elősegíti a kérelmek minőségének javítását, az ügyfelek folyamatos segítését, az ellenőrzések hatékonyságának növelését, egyúttal a szankciók lehetséges megelőzését. A témában a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részletes tájékoztatásai is elérhetőek. (AM Sajtóiroda)

vissza