VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Arccal a digitális megújulás felé: uniós pályázatdömping szeptember 11-én

2023.09.12.

Arccal a digitális megújulás felé: uniós pályázatdömping szeptember 11-én

Új felhívások jelentek meg a „Digitális Megújulás Operatív Program Plusz” keretében, a „pályázható” összeg több mint 225 milliárd forint.

Valamennyi felhívás kiemelt eljárásrendben jelenik meg, támogatási kérelmet csak a kijelölt szervezet nyújthat be. A „finanszírozható szakmai tevékenységeket” a (címekre kattintva elérhető és alább le is tölthető) felhívásokból idézzük.

„Komplex jogviszony-nyilvántartás kialakítását biztosító fejlesztések megvalósítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” (DIMOP Plusz-1.3.7-23)

A keretösszeg 9 milliárd forint, támogatási kérelmet a NAV által vezetett konzorcium nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Az adóhatóságot érintő üzleti igények, valamint a technikai környezet részletes feltárása.
 • A komplex jogviszonynyilvántartás működési modelljének tervezése.
 • A komplex-jogviszony nyilvántartás megalkotását célzó fejlesztések megvalósítása és meglévő folyamatokba való illesztése.
 • A projekt eredményeinek fenntarthatóságát biztosító környezet kialakítása.

„E-közigazgatási azonosítási és jogosultság kezelés megújítása, a személyes megjelenés nélküli ügyintézés széleskörű elterjesztése, a digitális személyazonosság hordozható eszközön történő implementálását, illetve digitális mobiltárca bevezetését megvalósító fejlesztések” (DIMOP Plusz-1.3.1-23)

A keretösszeg 9 milliárd forint, támogatási kérelmet az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • A Digitális Adattárca hazai bevezetéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció kidolgozása.
 • A Digitális Adattárca bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, ideértve a releváns rendszerkapcsolatok kialakítását.
 • Azonosításra, adatok és jogok igazolására, elektronikus aláírásra alkalmas Digitális Adattárca létrehozása, bevezetése, a Digitális Adattárca kibocsátásához és igénybe vevő félként történő alkalmazásához szükséges alkalmazások és eszközök kialakítása.
 • A Digitális Adattárca pilot jellegű, határokon átnyúló alkalmazása.
 • A Digitális Adattárcát népszerűsítő kommunikációs tevékenység előkészítése és végrehajtása.

„Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése” DIMOP Plusz-4.2.3-23)

A keretösszeg 20 milliárd forint, amire az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • A kompetenciafejlesztéshez szükséges képzési program kidolgozása és a fejlesztést végző humánerőforrás felkészítése.
 • Népszerűsítő és képzési programok megvalósítása az alapszintű digitális kompetenciák fejlesztésére.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése” (DIMOP Plusz-4.2.6-23)

A keretösszeg 14,5 milliárd forint; támogatási kérelmet az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • A budapesti lakosság és a közszolgáltatásban dolgozók alap- és emelt szintű digitális kompetencia fejlesztésének megalapozása a fejlesztéshez szükséges módszerek, eszközök adaptálásával.
 • A budapesti lakosság alapszintű digitális kompetencia fejlesztésének megvalósítása.
 • A budapesti lakosság emelt szintű digitális kompetencia fejlesztésének megvalósítása.
 • A Budapesten közszolgáltatásban dolgozók – szükség szerint ágazatspecifikus – alapszintű és emelt szintű digitális kompetencia fejlesztésének megvalósítása.
 • A Budapesten digitális rendszereket és szolgáltatásokat használó közigazgatásban dolgozók új rendszerek és szolgáltatások alkalmazására felkészítő, emelt szintű digitális kompetencia fejlesztésének megvalósítása.
 • A budapesti pedagógusok és szakképzésben oktatók digitális módszertani felkészítése.
 • Kommunikáció és disszemináció.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Vállalkozások a digitális térben – digitális megoldások és technológiák beépülésének támogatása az üzletmenetbe, és haladó jó-gyakorlatok kidolgozása” (DIMOP Plusz-1.2.1-23)

A keretösszeg 11,9 milliárd forint; támogatási kérelmet a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Egységes ügyfélkezelő IT rendszer létrehozása.
 • Kkv-k számára digitális szolgáltatások, termékek és folyamatok portfóliójának fejlesztése.
 • Kkv-k digitalizációjának fejlesztése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása, jó gyakorlatok gyűjtése.

„Elektronikus ügyintézési felületek korszerűsítése” (DIMOP Plusz-1.3.2-23)

Az 1,607 milliárd forintos keretösszegre az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • A Digitális Szolgáltató Központ, illetve az ehhez szükséges szervezeti és jogszabályi háttér létrehozása.
 • Folyamatosan bővíthető, a felhasználói kutatások eredményeit tartalmazó tudásbázis megalapozása.
 • Digitális állampolgári felületek látogatóinak digitális ügyintézési szokásait, felhasználói élmény útját mérő rendszer megalapozása.
 • Folyamatosan bővíthető design kézikönyv és keretrendszer elkészítése.
 • Pilot mobilapplikáció elkészítése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • A korszerűsített elektronikus ügyintézési felületek népszerűsítő kommunikációs tevékenységének előkészítése és végrehajtása.

„Modern Vállalkozások Program 2.0” (DIMOP Plusz-1.2.7-23)

A keretösszeg 2 milliárd forint, „pályázhat” a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett konzorcium. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Kkv-digitalizációt népszerűsítő események szervezése, szemléletformáló tartalmak készítése.
 • Kkv-k ügyféltámogatási folyamatának az ellátása és a kkv-k digitalizációs szintjének felmérése.
 • Kkv-k alapszintű digitális fejlesztési koncepciójának elkészítése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése” című (DIMOP Plusz-4.2.1-23)

A keretösszeg 17,5 milliárd forint; támogatási kérelmet az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A közszolgáltatásban dolgozók – szükség szerint ágazatspecifikus – alapszintű és emelt szintű digitális kompetencia fejlesztésének megalapozása, támogató rendszerek, módszerek, eszközök és a szükséges felnőttképzési kapacitás biztosítása.
 • A közigazgatásban dolgozók új közigazgatási rendszerek használatát támogató vagy azt kiegészítő emelt szintű IKT képességfejlesztésének megalapozása, támogató rendszerek, módszerek, eszközök és a szükséges felnőttképzési kapacitás biztosítása.
 • Pedagógusok és szakképzésben oktatók digitális oktatási módszertani felkészítő digitális kompetencia fejlesztésének megalapozása, támogató rendszerek, módszerek, eszközök és a szükséges felnőttképzési kapacitás biztosítása.
 • A közszolgáltatásban dolgozók – szükség szerint ágazatspecifikus – alapszintű és emelt szintű digitális kompetenciájának fejlesztése szükség szerint mentori támogatással.
 • A közigazgatásban dolgozók új közigazgatási rendszerek használatát támogató vagy azt kiegészítő emelt szintű IKT képesség fejlesztése szükség szerint mentori támogatással.
 • Pedagógusok és szakképzésben oktatók digitális oktatási módszertani felkészítő fejlesztése szükség szerint mentori támogatással.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Virtuális kormányablak” (DIMOP Plusz-1.3.3-23)

A keretösszeg 12,5 milliárd forint, támogatási kérelmet a Pest Vármegyei Kormányhivatal által vezetett konzorcium nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A fejlesztendő szolgáltatás módszertani megalapozása.
 • A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.
 • Virtuális kormányablak szolgáltatás fejlesztése és szükséges humánerőforrások biztosítása.
 • A Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának és piacra lépésének célzott támogatása, mentorálása” című (DIMOP Plusz-1.1.1-23)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint; támogatási kérelmet a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A projekt módszertani megalapozása.
 • Piacképes digitális innovatív termékek létrejöttének elősegítéséhez KKV-k felkészítése KFI pályázaton való sikeres részvételre projekt-előkészítési mentorálással.
 • Piacképes digitális innovatív termékek létrejöttének elősegítéséhez KKV-k mentorálása projekt megvalósításban.
 • Kapcsolatépítési lehetőségek kialakítása és ösztönzése.
 • Szakmai megvalósítást támogató digitális rendszer kialakítása.
 • Kommunikáció és disszemináció megvalósítása.

„Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében” (DIMOP Plusz-4.1.1-23 kódszámú)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,493 milliárd forint; támogatási kérelmet az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A jelenlegi oktatási nyilvántartási környezet feltérképezése.
 • Az egységes oktatási nyilvántartási rendszerrel szemben támasztott követelmények meghatározása.
 • A megvalósítandó oktatási nyilvántartási rendszer jogszerű működésének és kutathatóságának előkészítése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • Kommunikáció és disszemináció.

„Az evidencia-alapú egészségügyi-kormányzati döntéshozatalt, valamint az ehhez kapcsolódó adatvagyon és információinak kiaknázását szolgáló fejlesztések” (DIMOP Plusz-1.3.12-23)

A keretösszeg 7 milliárd forint, amelyre az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett konzorcium „pályázhat”. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Az egészségügyi adatok felhasználásával kapcsolatos feltételek és igények felmérése.
 • Az egészségügyi irányítás adatalapú működésének és döntéshozatalának biztosítása.
 • Az egészségügyi adatvagyon újrafelhasználás céljából történő elérhetővé tétele.
 • Kommunikáció és disszemináció.

„A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban” (DIMOP Plusz-4.2.2-23)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint; támogatási kérelmet az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A Digkomp fejlesztési folyamat szakmai és módszertani megalapozása, a tartalmi elvárások meghatározása.
 • A fejlesztés módszertanának kidolgozása.
 • Az Európai Uniós referenciák figyelembevételével a hazai keretrendszer fejlesztése.
 • Hazai keretrendszer működtetésének bevezetése és finomhangolása a DigKomp, valamint a DigKomp keretrendszer átfogó, általános népszerűsítése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Jogi személyek egységes nyilvántartása” (DIMOP Plusz-1.3.6-23)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint, támogatási kérelmet az Igazságügyi Minisztérium által vezetett konzorcium nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A jogi személyek és egyéb társulások egységes és emelt szintű szolgáltatásokat megvalósítani képes nyilvántartásának módszertani megalapozása.
 • A jogi személyek egységes nyilvántartásához szükséges informatikai feltételrendszer kialakítása, beleértve a már jelenleg is elérhető, valamint az újonnan kialakítandó szolgáltatások biztosításához szükséges rendszerek adatkapcsolatait is.
 • A jogi személyek, valamint az egyéb társulási formák egységes nyilvántartásának kialakítása.
 • Az alapnyilvántartásra épített emelt szintű szolgáltatások létrehozása a társadalom és a gazdaság szereplői számára.
 • A közlönyök kiadását és törvény szerinti közzétételét, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár működését, működtetését együttesen biztosító informatikai rendszerek integrálása.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • A jogi személyek nyilvántartását népszerűsítő kommunikációs tevékenység előkészítése és végrehajtása.

„Életesemény alapú, teljes felhasználói életutat lefedő állampolgári információs és ügyintézési megoldások kialakítása” (DIMOP Plusz-1.3.9-23)

A keretösszeg 2,1 milliárd forint, támogatási kérelmet az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Életesemények elemzése.
 • Projekt szkópját jelentő életesemény kiválasztása, felmérése, hiányzó szolgáltatások feltárása.
 • A technológiai akadályozó, hiányzó szolgáltatások feloldására szolgáltatások, részszolgáltatások fejlesztése.
 • Pilot szolgáltatás elkészítése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • Az életesemény alapú ügyintézési megoldás kommunikációs tevékenységének előkészítése és végrehajtása.

„DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás” (DIMOP Plusz-4.2.4-23)

A 20 milliárd forint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • A megvalósításhoz szükséges kompetenciafejlesztési terv kidolgozása, az eszköztár biztosítása és a fejlesztést végző humánerőforrás felkészítése.
 • Népszerűsítő és képzési programok megvalósítása a magasabb szintű digitális kompetenciák fejlesztésére.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Nagytömegű energetikai fogyasztói adatok feldolgozására és azok optimalizálására, ez alapján beavatkozásra alkalmas MI-vel megtámogatott informatikai döntéstámogató rendszerek fejlesztése (DIMOP Plusz-2.1.2-23)

A 10 milliárd forintos keretösszegre a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Műszaki megvalósítás.
 • A rendszer által gyűjtött és feldolgozott adatok hasznosítása.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • Kommunikáció és disszemináció.

„A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása” (DIMOP Plusz-4.1.2-23)

A 10 milliárd forintos keretösszegre az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek: az oktatási nyilvántartásokkal összekapcsolt tanulástámogató platform és virtuális tanulási környezet, valamint a kapcsolódó szolgáltatások

 • megvalósításának előkészítése,
 • tervezése, részletes követelményeinek meghatározása,
 • kialakítása,
 • implementációja, használatának ösztönzése.

„A nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes megoldások fejlesztése” (DIMOP Plusz-1.3.10-23)

Az 5 milliárd forintos keretösszegre az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium „pályázhat”. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi továbbfejlesztéséhez szükséges módszertan és jogalkotási koncepció kidolgozása.
 • Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi továbbfejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, ideértve a releváns rendszerkapcsolatok specifikálását.
 • Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás mélységi továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és elérhetővé tétele.
 • Az adattovábbításra létrejött technológia és szolgáltatás tekintetében érintett szakrendszerek továbbfejlesztése, az integrációs kapcsolatok mélyítése, performancia növelése.
 • A bővített szolgáltatások széleskörű kiajánlása a közigazgatáson belüli és kívüli szereplők számára.

„Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán” (DIMOP Plusz-4.2.5-23)

A 7,5 milliárd forintos keretösszegre az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Kompetenciafejlesztéshez szükséges oktatási programok kidolgozása és fejlesztést végző humánerőforrás képzése.
 • Népszerűsítő és képzési programok megvalósítása az algoritmikus gondolkodási, matematikai és programozási képességek, valamint a későbbi munkavégzéshez szükséges egyéb kompetenciák fejlesztésére.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.

„Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása” (DIMOP Plusz-2.3.1-23)

A 10 milliárd forintos keretösszegre az Országos Meteorológiai Szolgálat által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Nem akkreditált eszközös országos mérőhálózat, valamint a hozzá kapcsolódó adatgyűjtési, adatfeldolgozási rendszer kialakítása, a mérőhálózat és IT fejlesztés végrehajtása, élesítése.
 • Papír alapú archív klimatológiai adatok digitalizációja, adatbázisba rendezése.
 • Adatpublikációs portál fejlesztés, feltöltés, élesítés.

„Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése” (DIMOP Plusz-4.2.7-23) és „Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése Budapesten” (DIMOP Plusz-4.2.8-23)

A 19, illetve 2 milliárd forintos keretösszegre a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. „pályázhat”. A finanszírozható szakmai tevékenységek (többek között):

 • Az idősödő lakosság digitális fejlesztésének megalapozása, támogató rendszerek, módszerek, eszközök és a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítása.
 • A hátrányos helyzetű célcsoportok digitális fejlesztésének megalapozása, támogató rendszerek, módszerek, eszközök és a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítása.
 • Az idősödő lakosság belépő digitális kompetenciájának fejlesztése szükség szerint mentori támogatással.
 • A hátrányos helyzetű célcsoportok belépő digitális kompetenciájának fejlesztése szükség szerint mentori támogatással.

„Az energia hatékony felhasználását támogató informatikai megoldások fejlesztése a közszolgálati intézmények számára” (DIMOP Plusz-2.1.3-23)

A keretösszeg 8 milliárd forint; támogatási kérelmet a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Módszertani megalapozás.
 • Műszaki megvalósítás.
 • Energiamenedzsment keretrendszer kialakítása.
 • Pilot programok végrehajtása.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • Kommunikáció és disszemináció.

„Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás” című DIMOP Plusz-3.1.1-23)

A keretösszeg 6 milliárd forint; támogatási kérelmet a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. nyújthat be. A finanszírozható szakmai tevékenységek:

 • Támogató rendszer kialakítása.
 • Hálózatnyilvántartás kialakítása.
 • Beruházások előzetes tervezése.
 • Támogatott beruházások megvalósításának követése.
 • Nemzetközi együttműködések kialakítása.
 • Kommunikáció és disszemináció.

DIMOP Plusz

„A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz átfogóan célozza Magyarország digitális felkészültségének javítását és versenyképességének növelését” – olvasható a hivatalos pályázati portálon megjelent összefoglalóban. A program 4 prioritás mentén tervez fejlesztéseket:

 • az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs tevékenységének, digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, a közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához,
 • a zöld és hitech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást,
 • a fizikai hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés kialakításához,
 • az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztése, amely javítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.
TETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK!

DIMOP Plusz 1.3.10-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.5-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.1-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.3-23>>>

DIMOP Plusz 4.1.1-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.3-23>>>

DIMOP Plusz 1.2.1-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.2-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.1-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.6-23>>>

DIMOP Plusz 2.1.2-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.12-23>>>

DIMOP Plusz 4.1.2-23>>>

DIMOP Plusz 2.3.1-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.2-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.4-23>>>

DIMOP Plusz 1.2.7-23>>>

DIMOP Plusz 1.1.1-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.8-23>>>

DIMOP Plusz 2.1.3-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.6-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.7-23>>>

DIMOP Plusz 3.1.1-23>>>

DIMOP Plusz 4.2.7-23>>>

DIMOP Plusz 1.3.9-23>>>

 

vissza