VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Sberbank Magyarország – Kérdések és válaszok

2022.03.03.

Sberbank Magyarország – Kérdések és válaszok

A legfontosabb tudnivalókat a jegybank szakértői foglalták össze.

I. Végelszámolás, piaci helyzet

1. Miért ment csődbe a Sberbank? Nem lehetett volna megmenteni?

Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének 2022.03.01. esti bejelentése szerint megtiltotta az ausztriai Sberbank Europe AG., a hazai Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatának további működését. Az anyavállalat fizetésképtelenségének kimondása nyomán előállt helyzetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki. Az MNB az elmúlt napokban – az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére – a működés rövidtávú fenntartása mellett természetesen jelentős erőfeszítéseket tett a hosszútávú megoldás megtalálására, nevezetesen a hazai Sberbank értékesítésére is, amely azonban nem járt sikerrel.

2. A többi banknál is előfordulhat ilyen? Nem lehet máshol sem biztonságban a pénzünk?

A háborús konfliktus hatására a nemzetközi gazdaság és bankrendszer elfordult az orosz Sberbanktól és csoportjától. Nem itthoni, hanem külső, nemzetközi okokról van tehát szó. A magyarországi Sberbank – méretét tekintve kisbankként, s az egyetlen hazai orosz hátterű pénzügyi intézményként itthon a háborús válságot megelőzően ugyanis megbízhatóan, s természetesen az MNB által folyamatosan ellenőrzött módon működött. A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira, amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket. Az MNB az elmúlt napokban is folyamatosan monitorozta a teljes magyarországi bankrendszer likviditását, a pénzmozgásokat.

3. Más szolgáltatókat is érinthet ez? A befektetéseink biztonságban vannak?

A magyarországi bankrendszer megbízható működése mellett fontos az is, hogy marginális a hazai biztosítási és pénztári piac közvetlen orosz és ukrán kitettsége: mindössze az adott szektorok vagyonának 2-3 ezreléke (biztosítói oldalon) és 5-6 ezreléke (a pénztáraknál). A tőkepiacon a befektetési szolgáltatók ügyfelei által birtokolt teljes származtatott állomány 0,5- 1 ezreléke, a befektetési alapoknál pedig 3 ezrelék alatti közvetlen állomány kötődik a háborúban álló államokhoz. Mindezek mellett – a blue-chipek közül – még három itthoni tőzsdei kibocsátó rendelkezik százalékokban kifejezhető orosz, illetve ukrán érintettséggel.

II. Szolgáltatások elérése, szerződések teljesítése

4. Tudok még utalni a Sberbankos számlámról és a közüzemi, telefon, stb. szolgáltatók le tudják vonni az előfizetési díjat róla?

A banki tranzakciók vagy bármilyen egyéb banki tevékenység már nem folytatható, mert az MNB visszavonta a bank engedélyét. Közüzemi díjak, előfizetések teljesítését illetően javasolt a szolgáltatóval egyeztetni.

5. ATM-ből tudok még felvenni készpénzt a Sberbankos kártyámmal?

A banki tranzakciók, így a készpénzfelvétel sem lehetséges már, mert az MNB visszavonta a bank engedélyét, így a korábbi Sberbankos számlákhoz minden hozzáférés megszűnt.

6. Mit tegyek, ha a munkabéremet Sberbankos számlára utalják?

Mielőbb jelezze munkáltatójának a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást.

7. Ha megszűnik a Sberbank, akkor a családi pótlékot sem kapom meg?

Mielőbb jelezze a Magyar Államkincstárnál a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást. Ugyanez lehet a megoldás más családtámogatás, illetve nyugdíj folyosításával kapcsolatban is. Bővebb információk a témáról, illetve az egyéb aktualitásokról a Magyar Államkincstár honlapján található. Változás bejelentés (cím,számlaszám,utalás módosítására)

III. Hitelekkel kapcsolatos kérdések

8. Kell-e fizetni a Sberbanknál lévő hitelek törlesztőrészleteit?

Az adósok szerződésszerű teljesítési kötelezettsége szerint szükséges a törlesztőrészleteke megfizetni. Az adósok kötelezettségeit az MNB rendelkezései nem érintik. A hiteltörlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel a végelszámoló (PSFN) ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségen: Hírek (sberbank.hu)

9. Mi lesz a Sberbanknál lévő hitelemmel, ha végelszámolják a bankot?

A végelszámolás után egy másik pénzintézet veszi majd át a hitelállományt, a későbbi teendőiről értesíteni fogják.

10. Folyósított Babaváró hitelem van a Sberbanknál, most tovább kell fizetnem?

Az ügyfeleknek valamennyi hiteltípus esetében a hitelszerződés szerinti kötelezettségeiket továbbra is szerződéses feltételek szerint teljesíteni szükséges.

11. Babaváró hitelt igényeltem a Sberbanknál, de még nem folyósították. Ha esetleg nem is kapom meg, másik banknál igényelhető-e újra babaváró kölcsön?

Amennyiben a Sberbank nem bírálta el a kölcsönigényt, illetve nem folyósította a Babaváró kölcsönt, az más banknál a későbbiekben igényelhetővé válhat.

IV. Betétbiztosítás, betétvédelem

12. A magyar Sberbank tagja a hazai Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA)?

Igen, az OBA tagja, így a magyar Sberbanknál elhelyezett betétekre is vonatkozik a betétbiztosítás által nyújtott védelem.

13. Mekkora az OBA betétvédelem maximális összege?

Az OBA betétesenként egy bankra, így a Sberbankra vonatkozóan is maximum 100 ezer eurónak megfelelő, 38.047.000 forintösszegig fizet. Ha egy ügyfélnek több betétje van a Sberbanknál, ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, s együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki. A 100 ezer eurós limit mértékéig nem csak a tőkeösszeget, de a betéteken addig felhalmozott kamatot is megtéríti az OBA.

14. Milyen helyzetben fizet az OBA és mennyi idő alatt?

Az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2022. március 3 án, a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és 10 munkanapon belül, azaz 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítási összeget. A kártalanítás a banktól kapott ügyfélinformációk alapján automatikus, azt nem kell az ügyfeleknek kérelmezniük az OBA-nál.

15. Kikre és milyen betétekre terjed ki az OBA kártalanítása?

Az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás stb. kivételével – mindenkire vonatkozik, aki egy magyarországi banknál a pénzmosási szabályoknak megfelelően azonosítottan betétet helyez el. A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiterjed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet stb. és azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok stb. betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is.

A betétvédelemmel kapcsolatban további tájékoztatás az OBA honlapján található.

16. Hogyan kapom meg a pénzem, ha az OBA kártalanít?

A kártalanítás összegét jellemzően más banknál vezetett bankszámlára történő utalással, kijelölt banki kifizetőhely igénybevételével, illetve postai kifizetés útján juttatja el az OBA az ügyfeleknek. Az OBA minden ügyfelet értesít a számára kijelölésre kerülő kifizetés módjáról. FONTOS, hogy ezt megelőzően NE küldjenek be számlabejelentőt az ügyfelek az OBA-hoz. Az OBA minden esetben forintban fizeti ki a kártalanítás összegét még akkor is, ha valamely devizában került a betét a Sberbanknál elhelyezésre. Az OBA a kártalanítás valamennyi fontos lépéséről tájékoztatja az ügyfeleket a honlapján.

17. OBA garancia kiterjed a kkv vállalkozói számlára?

Igen. A jogszabályi előírás alapján a védettség a Sberbanknál elhelyezett betétekre kiterjed, mely magában foglalja a magánszemélyek és a vállalkozások betéteit is. Ha valaki ugyanannál a banknál magánszemélyként és egy gazdasági társaság képviselőjeként, annak nevében helyezett el betétet, akkor a kétfajta betét külön-külön, egymástól függetlenül is biztosított, hiszen a betét tulajdonosa az utóbbi esetben a gazdasági társaság.

18. Mi lesz az önkormányzatokkal, akik a Sberbanknál vezették a számlájukat? Ők is kapnak kártalanítást?

Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok (számos ilyen település van Magyarországon) szintén részesülnek az OBA-védelemben. Az egyéb önkormányzatok, illetve az OBA-kifizetési limit feletti követelések esetében a végelszámolás során felosztható vagyont kapják meg az érintettek.

19. Folyósított, de még fel nem használt hitelösszegre is vonatkozik-e az OBA garancia?

Az OBA védelme csak a betétekre vonatkozik. A már megítélélt de még nem az ügyfél számláján lévő kölcsönösszegre tehát nem, a már az ügyfél számlájára folyosítottra igen.

20. Előfordulhat-e, hogy nincs elég pénze az OBA-nak a kártalanítás kifizetéséhez?

Nem. Amennyiben a kártalanítási összegeket már nem fedezi az OBA banki befizetésekből felhalmozott vagyona, úgy az OBA-nak törvényi lehetősége van átmenetileg az MNB-től, majd a pénz- és tőkepiacon állami garancia mellett kiegészítő forráshoz jutni. A betéteseknek járó kártalanítás anyagi forrása így minden körülmények között rendelkezésre áll. Az OBA történetének eddigi 29 évében minden kártalanításnál rendelkezett a betéteseknek járó összeg 100%-ával, a kártalanítás anyagi fedezete tehát mindig rendelkezésre állt. A kártalanítás fedezetéről az OBA – a pénzügyi stabilitási védőháló más szereplőivel együttműködésben – folyamatosan gondoskodik.

vissza