VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Kutatás-fejlesztési pályázat vállalkozásoknak akár 1 Mrd Ft támogatással!

2021.01.02.

Kutatás-fejlesztési pályázat vállalkozásoknak akár 1 Mrd Ft támogatással!

Hamarosan megjelenik a 2021-27-es időszak új, „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című (VINOP-2.1.2-21 kódszámú) pályázati felhívása, mely keretében mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok igényelhetnek akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást.

A pályázati felhívás keretében a cél a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében.

A Felhívás keretében két részcél kerül meghatározásra:

 • Vállalati KFI: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
 • Együttműködési KFI: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok;

 • amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményeiegyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, és a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

3. Kizárólagos állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,

 • továbbá amelyek rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:

 • csak az 1.) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet,
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
 • konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Együttműködési KFI megvalósítása esetén:

 • konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet;
 • konzorciumi tag az 1)-3) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Kísérleti fejlesztés:

 • a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 • A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
 • A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Vállalati KFI esetén minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forintkonzorcium esetén minimum 200 millió forint; Együttműködési KFI esetén minimum 500 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 12 hónapig van lehetőség.

Az előminősítési kérelmek benyújtása az NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 • szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 28.
 • szakasz: 2021. július 1. - 2021. július 30.
 • szakasz: 2021. december. 1 – 2021. december 30.

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2021. március 1-től 2022. március 2-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • szakasz: 2021. március 1. - 2021. április 30.
 • szakasz 2021. szeptember 1. - 2021. október 29.

A felhívás tervezet itt érhető el.

vissza