VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Komoly változások előtt a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályozás

2023.12.07.

Komoly változások előtt a vezetői engedélyekre vonatkozó uniós szabályozás

Az Európai Tanács elfogadta az uniós közúti közlekedés biztonságosabbá tételét célzó álláspontokat, amelyek – többek között – módosítják a vezetői engedélyekről szóló rendeletet.

Az Európai Tanács elfogadta közös álláspontját a „közúti közlekedésbiztonsági” jogalkotási csomag részét képező két bizottsági javaslatról. E javaslatok arra hivatottak, hogy módosítsák, illetve hatályon kívül helyezzék:
– a vezetői engedélyekről szóló 2006. és 2022. évi, valamint 2012. és 2018. évi rendeletet, és
– a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjéről szóló 2015. évi irányelvet.

Irányelv a vezetői engedélyekről

A Bizottság javaslatának célja a közúti közlekedésbiztonság javítása és a polgárok Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítése. A javaslatot a jelenlegi irányelv teljes átdolgozásának kell tekinteni, mivel a legutóbbi jelentős reformra 2006-ban került sor, és azt a tagállamoknak 2013-ig kellett átültetniük. A javaslat négy fő új elemet vezet be a jelenlegi rendszerbe:
– a kezdő gépjárművezetőkre vonatkozó európai rendszert, amely 17 éves kortól, vezetői engedély birtokában lehetővé teszi a kísérővel történő vezetést;
– szigorúbb feltételeket a kezdő járművezetők számára a vezetés első két (vagy a tagállami szabályoktól függően több) évében;
– az európai digitális személyiadat-tárca részét képező digitális vezetői engedélyt, valamint
– az egészségi állapot önértékelését, szűrőként a járművezető alkalmasságának orvosi vizsgálatához.

A Tanács a közös álláspontjában megtartotta a bizottsági javaslat általános irányvonalát, ugyanakkor számos változtatást vezetett be a bizottsági javaslathoz képest; ezek összefoglalva a következők:
– az idősebbek vezetői engedélyeinek érvényességi ideje önkéntes alapon továbbra is lerövidíthető marad;
– egyértelműbben meghatározott fizikai és szellemi alkalmassági vizsgálat a vezetői engedélyek kiállítását és megújítását megelőzően, a tagállamokban kidolgozott különböző rendszerek alapján;
– a digitális vezetői engedélyek műszaki elemeinek a digitális személyazonosságról (eIDAS) szóló rendelet módosításához való igazítása, valamint a tagállamok végrehajtási kötelezettségének végrehajtási jogi aktusok elfogadásához való kötése;
– részletesebb iránymutatás a harmadik országok közúti közlekedésbiztonsági keretrendszerének a Bizottság általi értékeléséhez;
– a kísérővel történő vezetés rendszerében a kísérő személyre vonatkozó követelmények pontosítása, amely csak a B kategóriájú vezetői engedély esetében lesz kötelező;
– a próbaidő feltételeinek újrafogalmazása a tagállami hatáskörök és a bevett gyakorlatok figyelembevételével;
– lehetőség arra, hogy a polgárok bizonyos feltételek mellett elméleti vizsgát tegyenek az állampolgárság szerinti tagállamban, ha az eltér a lakóhely szerinti tagállamtól; a gyakorlati vizsga tekintetében ezzel szemben nincs ilyen opció.

Irányelv a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjéről

A javaslat célja annak biztosítása, hogy a külföldi járművezetők a más tagállamokban történő vezetés során tiszteletben tartsák a közlekedési szabályokat.

A Tanács megtartotta a bizottsági javaslat általános irányvonalát, ugyanakkor számos változtatást vezetett be a javaslathoz képest, elsősorban a jogi aktus hatályának és fogalommeghatározásának pontosítása céljából. Ez többek között a következőket foglalja magában:
– az „érintett személy” fogalmának bevezetése, valamint a nemzeti kapcsolattartó pontok és az illetékes hatóságok szerepének és felelősségi körének pontosítása;
– a bizottsági javaslat további jogsértésekkel egészült ki, ilyenek például a behajtási korlátozások, illetve a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok be nem tartásának esetei, valamint a cserbenhagyásos esetek;
– a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos különböző eljárásoknak és annak a további pontosítása, hogy az illetékes hatóságok milyen módon kérhetnek kölcsönös segítséget annak biztosításához, hogy az érintett személy azonosítható legyen, hogy a közlekedési jogsértésről szóló értesítés megérkezzen a megfelelő helyre, valamint hogy a közúti közlekedési bírságok behajtása eredményesebb legyen;
– a járművezető vagy bármely más érintett személy alapvető jogainak védelme érdekében bevezetett valamennyi szükséges biztosíték.

A soron következő elnökség megkezdheti a tárgyalásokat (a „háromoldalú egyeztetéseket”) az Európai Parlamenttel e kulcsfontosságú jogalkotási javaslatokról – ismerteti a következő lépéseket az Európai Tanács közleménye.

vissza