VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Így utazhat ingyen vagy kedvezményesen díjköteles útszakaszokon

2024.01.21.

Így utazhat ingyen vagy kedvezményesen díjköteles útszakaszokon

Előzetes bejelentést követően a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak részleges díjmentességre jogosultak, vagyis D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot – olvasható a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. honlapján.

Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

A részleges díjmentesség feltételei

· A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy vagy annak egy háztartásban élő hozzátartozója.

· A részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az időszakra, ameddig az a nyilvántartásban részleges mentességre jogosultként szerepel.

A részleges díjmentesség bejelentésének módja

A kedvezményes jogosultság igénybevételéhez kérelem benyújtása szükséges bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (járási hivatal, kormányablak).

részleges díjmentesség bejelentésének módjával kapcsolatos bővebb információért kattintson ide!

További tudnivalók

· A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák ITM rendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani.

· A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. Az ő esetükben a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával, illetve a nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg.

· A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.

· A jogosult személyek a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.

· Amennyiben a kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.

· Mentesül a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a jogosult, ha bejelentési kötelezettségének legkésőbb a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 90 napon belül eleget tesz, és erről hitelt érdemlően tájékoztatja a Társaságot, valamint ugyanezen határidőn belül megfizeti a jogszabályban rögzített ügyintézési díjat (1470 forint).

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. §-a meghatározza azoknak a járműveknek a körét, amelyek díjmentesen vehetik igénybe a díjköteles útszakaszokat.

Az ITM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján nem kell díjat fizetni:

1. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,

2. a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után,

3. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e,

4. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek utána közlekedési hatóság által üzemben tartott, közúti ellenőrzést végző gépjárművek után,

5. a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott, díjellenőrzést végző gépjárművek után,

6. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek után,

7. viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzemben tartott gépjárművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzemben tartott gépjárművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak,

8. a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során,

9. a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után.

A jogosultak kizárólag azokkal a gépjárműveikkel használhatják térítésmentesen a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával előzetesen írásban vagy elektronikusan a közlekedési igazgatási hatóságnak bejelentették, és bejelentésük alapján a közlekedési igazgatási hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek.

A díjmentesség az adott gépjárműjárműre annak fennállásáig, de legkésőbb a bejelentést követő év január 31. napjáig tart, és azt minden évben meg kell újítani.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

vissza