VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

EU támogatás: a 27 „szupermérföldkő” a módosított tervben is változatlan

2023.11.27.

EU támogatás: a 27 „szupermérföldkő” a módosított tervben is változatlan

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervét kiegészítő, 4,6 milliárd euró összegű REPowerEU-fejezetet.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervét kiegészítő, 4,6 milliárd euró összegű REPowerEU-fejezetet.

Az Európai Bizottság pozitív értékelést adott Magyarország módosított, REPowerEU-fejezettel kiegészített helyreállítási és rezilienciaépítési tervéről. A terv keretösszege jelenleg 10,4 milliárd euró (ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd EUR hitel): az összeg 67 reformot és 47 beruházást fedez.

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó 27 „szupermérföldkő” változatlan marad a módosított magyar tervben. Ez azt jelenti, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott kifizetési kérelmek mindaddig nem teljesíthetők, amíg Magyarország kielégítően végre nem hajtotta ezeket a „szupermérföldköveket” – szögezi le a Bizottság közleménye.

Magyarország REPowerEU-fejezete, amelynek összege 4,6 milliárd euró, 13 új reformot és 16 beruházást tartalmaz, köztük kettő olyan, kibővített beruházást, amely már létező intézkedésekre támaszkodik. Ezen intézkedések végrehajtása hozzá fog járulni a REPowerEU terv azon célkitűzésének megvalósításához, hogy Európa jóval 2030 előtt függetlenné váljon az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. Az intézkedések célja a villamosenergia-ágazat megerősítése és korszerűsítése, a megújuló energia bevezetésének és felhasználásának felgyorsítása, az energiahatékonyság javítása, a fenntartható közlekedés előmozdítása, a munkaerő továbbképzése és átképzése a zöld átállás érdekében, az ipar dekarbonizációja, valamint a zöld átálláshoz kapcsolódó zöld technológiákba és értékláncokba való beruházás.

Emellett Magyarország javasolta 19, már az eredeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervben is szereplő intézkedés módosítását. Magyarország új beruházásokat irányoz elő a körforgásos gazdaság, a fenntartható közlekedés és az energia területén – ezeket az e területeken hozott egyéb intézkedések megszüntetése és karcsúsítása révén finanszírozzák majd –, valamint a vízgazdálkodás témájában. A bölcsődei férőhelyek számának további növelése érdekében egy beruházás esetében növelték az eredeti terv szerint előirányzott összeget.

Magyarország az eredeti terv módosításának szükségességét az alábbiakkal indokolta:
– az eredetileg tervezett egyes intézkedések teljesítését objektív körülmények akadályozzák, többek között a 2023-ban tapasztalt magas infláció és az ellátási lánc Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja által okozott zavarai;
– Magyarország 3,9 milliárd euró összegű hitelt kér a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből, a REPowerEU keretében pedig további, 0,7 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

A Magyarország számára a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből és REPowerEU keretében biztosított vissza nem térítendő támogatás (5,8 milliárd euró, illetve 0,7 milliárd euró), valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó hitelek felvételére irányuló kérelme (3,9 milliárd euró) nyomán a módosított terv teljes összege 10,4 milliárd eurót tesz ki.

Magyarország zöld átállásának további fellendítése

A módosított terv nagyon jelentős hangsúlyt fektet a zöld átállásra: a rendelkezésre álló források 67,1 százalékát az éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató intézkedésekre különíti el (az eredeti tervben szereplő 48,1 százalékhoz képest).

A REPowerEU-fejezetben szereplő intézkedések széles köre a villamosenergia-ágazat megerősítésére, valamint a megújuló energiaforrások elterjedésének és az energiahatékonyságnak az előmozdítására összpontosít annak érdekében, hogy a magyar energiarendszer megfeleljen a jövő kihívásainak. A reformok és a beruházások kölcsönösen erősítik egymást, és elő fogják segíteni egy rugalmas villamosenergia-piac kialakítását, ahol magas a megújuló energiaforrások aránya. Ezáltal Magyarország csökkentheti majd a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét.

A REPowerEU-fejezetben előterjesztett reformok a következőkre irányulnak: a dinamikus árképzés bevezetése a kiskereskedelmi villamosenergia-piacon, a szabályozásitartalék-piacok fejlesztése, az energiaközösségek és az aggregátorok szerepének megerősítése, a villamosenergia-tárolás elterjedésének ösztönzése, az intelligens fogyasztásmérőket használó fogyasztók számának növelése, valamint az elosztórendszer-üzemeltetők által alkalmazott hálózati csatlakozási eljárások harmonizálása. Számos intézkedés célja a megújuló energia integrációjának, termelésének és hatékonyabb felhasználásának ösztönzése. Ezek az intézkedések a megújuló forrásokból származó többletenergia integrálását lehetővé tevő hálózatfejlesztéstől a megújuló energiaforrások – például a napenergia, a megújuló hidrogén, a geotermikus energia és fenntartható biometán – bevezetésének és használatának támogatásáig terjednek. Magyarország növelni kívánja a megújuló energiaforrásokon alapuló erőművek számára kiadott hálózati csatlakozási engedélyekre vonatkozó ambíciószintet, és 2026-ig 12 GW-ra emeli az eredeti tervben előirányzott megfelelő célértéket.  

Emellett jelentős – részben pénzügyi eszközökön keresztül végrehajtandó – beruházásokkal Magyarország elő fogja segíteni a fenntartható közlekedést és a háztartások, a vállalkozások és a közszféra energiahatékonyságát. A REPowerEU-fejezet olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek célja az ipar dekarbonizációja, a munkaerő továbbképzése és átképzése, valamint a termelési kapacitások és szolgáltatások növelése a zöld átállás érdekében.

Magyarország digitális felkészültségének és társadalmi rezilienciájának megerősítése

A módosított magyar tervben szereplő digitális törekvések továbbra is ambiciózusak (a terv teljes összegének 29,1 százalékát teszik ki). A REPowerEU-fejezetben is szerepelnek olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak a digitális átálláshoz. Ezek az energiarendszerek üzemeltetőivel kapcsolatos digitális fejlesztésekhez, az okosmérők számának növeléséhez, az energiaipari vállalkozásoknál bevezetett, a villamosenergia-ellátás biztonságának javítását és a villamosenergia-rendszer működési hatékonyságának javítását célzó digitális megoldásokhoz, valamint a zöld készségek elsajátítását segítő digitális tananyagok kidolgozásához nyújtanak támogatást.

A módosított tervben továbbra is fontos a szociális dimenzió. Az eredeti tervben szereplő nagy horderejű reformok és beruházások mellett számos további intézkedés irányul a társadalom ellenálló képességének javítására. A REPowerEU-fejezet például tartalmaz a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásoknak nyújtott, energetikai felújítást célzó támogatást, valamint a jelenlegi és jövőbeli munkaerő zöld készségeit javító képzéshez nyújtott támogatást. A módosított terv emellett a bölcsődei férőhelyek számának további növelésével fokozza a kisgyermekkori nevelési szolgáltatások elérhetőségét.

További lépések

A Tanácsnak a főszabály szerint mostantól négy hét áll rendelkezésére, hogy jóváhagyja a Bizottság értékelését.

A Tanács jóváhagyása esetén Magyarország 0,9 milliárd euró előfinanszírozást kaphat a REPowerEU-alapokból.

A Bizottság a rendszeres kifizetéseket az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését célzó reformok kielégítő végrehajtása, azaz a 27 „szupermérföldkő” teljesítése alapján engedélyezi majd.

Európai Bizottság

vissza