VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

BIREG: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

2021.02.07.

BIREG: a legfontosabb tudnivalók egy helyen

2021. január 1-től új adminisztrációs kötelezettség, a BIREG terheli a nemzetközi fuvarozásban részt vevő fuvarozókat és a nemzetközi fuvarozások feladóit, illetve címzettjeit is. A legfontosabb tudnivalókat alább foglalták össze.

1. Mi az a BIREG?

Maga a BIREG rendszer egy engedély-regisztrációs informatikai rendszer (bi-reg: bilaterális regisztráció, ahol bilaterális = kétoldalú, kölcsönös), amelyben adatokat lehet rögzíteni és lekérdezni.

2. Mikortól hatályos a BIREG kötelezettség?

A BIREG kötelezettség 2021. január 1-től hatályos.

3. Mi a BIREG lényege?

A BIREG kötelezettség lényege a Magyarországot érintő (i) az engedélyköteles (ii) nemzetközi fuvarozás ellenőrzés alá vonása. Ennek keretein belül a fuvarozóknak:

 • regisztrálniuk kell magukat a BIREG rendszerben;
 • bejelentést kell tenniük minden ilyen fuvareseményről.

A feladók és címzettek pedig kötelesek a fuvarozó BIREG regisztrációjának az ellenőrzésére (hogy az megtörtént-e), szabálytalanság észlelése esetén a fuvarozó „feljelentésére” és a fuvar dokumentálására. Regisztrációra – jelen állás szerint – csak 2021. július 1-től kötelezettek.

4. Melyek az engedélyköteles fuvarozások, ahol felmerülhet a BIREG?

A BIREG kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozókra terjed ki.

 • A multi-/bilaterális engedélyek nemzetközi szerződések alapján megadott engedélyeket jelentenek.
 • A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvótarendszer alapján. Ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek a CEMT tagországok között, és tranzitforgalomban egy vagy több tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi rendszáma és fuvarnapló kíséri.

(A BIREG kötelezettség 2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjed.)

5. Saját számlás nemzetközi közúti áruszállítás esetén is kell foglalkozni a BIREG-gel?

Igen, a BIREG kötelezettség a saját számlás nemzetközi áruszállításra is vonatkozik.

6. Van jelentősége, hogy a fuvarozásra mekkora tömegű járművel kerül sor?

Igen, van jelentősége, ugyanis csak a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra és üresfutásra vonatkozik a BIREG kötelezettség. De kabotázs (lásd lentebb) fuvar esetén nincs súlyhatár.

(2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében a súlyhatár 7,5 tonna.)

7. Mikor tekintjük a fuvarozást „nemzetközinek”?

A fuvarozás akkor nemzetközi, ha:

 • megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy
 • megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
 • megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is, vagy
 • kabotázs fuvar (Magyarország területén nem magyar fuvarozók által folytatott belföldi szállítási tevékenység).

8. Ki minősül „feladónak”, illetve „címzettnek”?

Ezt nem határozza meg egyértelműen a jogszabály. Erre tekintettel a szó hétköznapi értelmében az áru feladója, illetve címzettje a BIREG kötelezett.

9. Magánszemélyként is lehetek „feladó”, illetve címzett?

Magánszemély akkor lehet kötelezett, ha egyéni vállalkozó.

10. Vonatkozik rám a szabály, ha belföldön értékesítek?

Mivel a belföldi fuvar esetén nincs szükség BIREG regisztrációra, így általános esetben nem. De mivel a kabotázs fuvar is nemzetközi fuvarnak minősül, ilyenkor a regisztrációs kötelezettség felmerülhet.

11. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldre értékesítek?

Igen, feltéve persze, hogy a fuvar a fentiek szerint engedélyköteles.

12. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldről szerzek be?

Igen, feltéve persze, hogy a fuvar a fentiek szerint engedélyköteles.

13. Ha vonatkozik rám a jogszabály, akkor mit kell csinálnom fuvarozóként?

BIREG regisztrációra van szükség, ami két lépcsőben zajlik. Az első lépcső maga a regisztráció, a második lépcső az egyes fuvaresemények bejelentése. A BIREG regisztráció itt végezhető el: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

14. Meddig szükséges regisztrálni?

Az első lépcsős regisztrációt a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy a Magyarország területére történő belépés előtt el kell végezni. A második lépcsős bejelentést Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor annak befejezéséig kell elvégezni.

15. A fuvarozó regisztrációja során milyen adatokat kell megadni?

 • közösségi vagy tevékenység engedélyszám;
 • vállalkozás neve;
 • székhely;
 • felhasználók adatai és jogosultságai (email cím és telefonszám).

16. A fuvar regisztrálásakor milyen adatokat kell rögzíteni és feltölteni a BIREG rendszerben?

Az adott szállítás adatait – a felrakó és a lerakó ország azonosító adatait – és az ehhez szükséges dokumentumokat.

17. Mi a teendő fuvarozóként a fuvar regisztrációját követően?

A fuvarozási engedélyt, valamint a BIREG regisztráció megtörténtéről a visszaigazolást a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek köteles bemutatni (saját számlás nemzetközi fuvarozás esetén erre természetesen nincs szükség).

18. Ha eladó vagy címzett vagyok, és a fentiek alapján vonatkozik rám a BIREG, milyen kötelezettségeim vannak?

 • Ellenőrzési kötelezettség;
 • bejelentési kötelezettség;
 • engedélykezelési kötelezettség.

19. Mit kell a címzettnek vagy a feladónak ellenőriznie?

 • A részére bemutatott nemzetközi fuvarozási engedély megfelelőségét és
 • a BIREG regisztráció megtörténtét.

Itt egyelőre észlelhető némi ellentmondás, ugyanis amíg a hivatalos honlap szerint az ellenőrzést BIREG rendszerben kell ellenőrizni, addig a jogszabály szerint ez csak július 1-től lesz kötelező. Amint további részletet tudunk meg a kötelezettséggel kapcsolatban, azt jelezni fogjuk.

20. Mit és hova kell a címzettnek vagy a feladónak bejelentenie?

Amennyiben a nemzetközi fuvarozási engedély vagy a BIREG regisztráció vonatkozásában bármilyen problémát észlel, köteles azt

 • a közlekedési hatóságnak vagy
 • a vámhatóságnak vagy
 • a rendőrségnek

a hiba észlelését követően azonnal bejelenteni. Ráadásul a magyarországi feladó ilyen esetben jogosult az áru felrakását megtagadni.

21. Mit jelent az engedélykezelési kötelezettség?

Azt, hogy a feladó és a címzett a fuvarnaplóra (CEMT engedély esetén) vagy az engedélyre köteles

 • rávezetni a fuvar alapadatait (hely, idő, km óra állás),
 • azt lebélyegezni,
 • a dokumentumról fénymásolatot készíteni,
 • a fénymásolatot egy évig megőrizni, valamint
 • a hatóság kérésére bemutatni.

22. Szükséges-e a címzettnek, feladónak regisztrálnia a BIREG rendszerben?

Csak 2021. július 1-től. Ettől az időponttól kezdődően ugyanis az engedélykezelési kötelezettséget a BIREG rendszerben kell teljesítenie. Azaz a BIREG rendszerben ellenőrzik a nemzetközi fuvarozási engedély meglétét, továbbá a BIREG rendszerben rögzítik, illetve töltik fel az engedélykezelés körében rögzíteni szükséges adatokat (l. előző pont), illetve a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

23. Van szankció, ha elmulasztom a kötelezettségem?

Most még nincs, de lesz. A szankciós szabályok csak 2021. február 1-vel lépnek hatályba a következők szerint:

 • A fuvarozó a BIREG regisztrációs kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén 800 ezer forint bírságra számíthat. A jogsértés súlyosságának a foka „nagyon súlyos”.
 • A feladó, illetve a címzett a bejelentési és engedélykezelési kötelezettségének elmulasztása esetén 300 ezer forint bírságot kaphat. A jogsértés súlyosságának a foka „súlyos”.

24. Mi a BIREG kötelezettség jogszabályi háttere, ha utána szeretnék nézni?

A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályokat a jogalkotó a 2020. december 31-én kihirdetett és másnap, 2021. január 1-én hatályba is lépett 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Módosító rendelet) foglalta össze. A Módosító rendelet egyrészt módosította a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait. A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályok a Korm. rendelet 4/A. §-ban találhatók. A Módosító rendelet másrészt február 1-vel módosítani fogja a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet (Bírság rendelet) is. A Bírság rendelet február 1-től hatályos 1. mellékletének 6. sora fogja meghatározni a BIREG kötelezettség megsértése esetén kiszabható bírság súlyosságának a fokát, a bírság összegét és azt, hogy ki a bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető személy. A Kormány 2021. január 27-én fogadta el a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendeletet, amely 3. § a kihirdetést követő 8. nappal, tehát 2021. február 4-vel ismét módosítja a szabályokat. A BIREG kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális-3, és CEMT engedéllyel4 tevékenykedő fuvarozóra terjed ki. 2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjed a BIREG kötelezettség. Továbbá 2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében a BIREG bejelentésköteles súlyhatár 7,5 tonna volt, február 4-től ez a határ már 3,5 tonna (l. 6. pont).

vissza