VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Akár 68 millió forint támogatás is járhat új alkalmazottak után!

2021.09.30.

Akár 68 millió forint támogatás is járhat új alkalmazottak után!

A járványkezelés részeként Magyarország Kormánya akár 17 fő esetében, négymillió forintig terjedő, vissza nem térítendő munkabértámogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, az újonnan felvett dolgozók után.

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A cél elérése érdekében a Kormány Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő KKV-k számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával.

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő, maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő.

A támogatás átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen igényelhető. Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás maximum 17 fő foglalkoztatásához nyújtható.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft, mely az alábbi támogatási elemekből áll:

  • a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez  kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig), valamint
  • a bérköltség arányában megállapított átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel. 
  • Az átalány a bérköltség 30%-nak megfelelő összeg, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása előtt nem volt regisztrált álláskereső;
  • az átalány a bérköltség 35%-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált álláskereső volt;
  • az átalány a bérköltség 40 %-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan regisztrált álláskereső volt, vagyis legalább 6 hónapja a regiszterben nyilvántartott 25 év alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

Támogatási kérelmet benyújtani, az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig lehet, azzal a feltétellel, hogy a megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a tovább foglalkoztatási időszaknak együtt) 2023. július 31-ig le kell zárulni.

A felhívás itt érhető el.

vissza