VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Volt katások tömegeinek segítene a NAV

2022.09.06.

Volt katások tömegeinek segítene a NAV

Ezekben a napokban az egyéni vállalkozást választó volt katások tömegei kapnak értesítést a NAV-tól. Az adóhatóság a Mentor Program szolgáltatásaira hívja fel a figyelmet.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak is segítenek, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.

A programban való részvétel önkéntes és kizárólag regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentorprogram főmenüben van lehetőség.

Bejelentés

A vállalkozás megalakításakor megadott adatokon kívül (név, székhely, adózási mód stb.) lehetőség van további adatok bejelentésére (iratőrzés helye, vállalkozói levelezési cím stb.), amelyre a NAV külön nyomtatványt rendszeresített.

Az adatbejelentésre vagy a vállalkozás indításakor megadott adózási adatokban történő változás bejelentésére az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók esetében a ’T101E elnevezésű nyomtatvány szolgál, de a bejelentés teljesíthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) elérhető „Egyéni vállalkozó bejelentése” elnevezésű szolgáltatással is.

Saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkoztató, a biztosítotti jogviszony bejelentésére a ’T1041 elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni, kivéve, ha az illető a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választotta adózási módként.

Az új egyéni vállalkozónak nincs bejelentkezési és változás-bejelentési kötelezettsége a székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz, mivel az adóhatósághoz érkezett adatait továbbítják a társszerv észére.

A NAV adatszolgáltatása nem terjed ki a képviseletére vonatkozó adatokra, illetve a telephelye(i) szerinti önkormányzat(ok) irányába teljesítendő bejelentési/változás-bejelentési kötelezettségeire, így azokat továbbra is az adózónak kell bejelentenie az érintett önkormányzati adóhatóság(ok)hoz. Amennyiben a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget, vagy a jogszabály alapján a NAV által teljesített adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelentenie, akkor e bejelentés megtételére az önkormányzati adóhatóság külön felhívja a figyelmet.

Bevallás, eBEV

Ha csak általánosságban szeretne valaki tájékozódni az adóügyeit érintő határidőkről, igénybe veheti az általános adónaptár szolgáltatást. A már benyújtott adóbevallásokról, azok feldolgozottságáról, az adószámláról sorban állás nélkül, az irodából vagy akár az otthonról is tájékozódhat a nap 24 órájában az eBEV portálon keresztül.

A bevallások határideje általában megegyezik az adó megfizetésének határidejével. Befizetni többféleképpen is lehet: banki átutalással, POS, illetve VPOS terminálon keresztül, vagy akár az Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül.

Mivel a törvény – meghatározott keretek között – méltányossági jogkört biztosít a NAV-nak, így lehetőség van a fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére is. A kedvezmények igénybevételének feltételeiről a 30.2. információs füzetben található részletes tájékoztatás.

Köztartozás-mentességének alátámasztására az úgynevezett nullás igazolás igénylése helyett célszerű regisztrálni a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA), amelyről részletes tájékoztatót a 37. számú információs füzetben olvashat.

Mire kell még figyelni?

Amennyiben a vállalkozás ingatlanközvetítő, saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele, könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, virtuális fizetőeszköz átváltási, letéti pénztárca-szolgáltató, illetve székhelyszolgáltató tevékenységet végez a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény alapján további kötelezettségek terhelik.

Ha valamely más adónemnek (például: cégautóadó) is alanya, akkor az azzal összefüggő valamennyi adókötelezettséget (bejelentési, nyilvántartási, adómegállapítási, adó-/adóelőleg-fizetési, bevallási kötelezettségét stb.) is teljesíteni kell.

Bevallás helyett Ny jelű adatlapon bevallást pótló nyilatkozatot is lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy ha egyes adónemek esetében adókötelezettség nem keletkezett, a bevallás benyújtására előírt határidőig elektronikusan nyilatkozatot tehető. Egy bevallás-típusra vonatkozóan több bevallási időszakra – akár egész évre előre – is lehet nyilatkozni.

A vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó iratokat az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. Az adó megállapításához való jog elévülési ideje 5 év, amelyet annak a naptári évnek az utolsó napjától kell számítani, amelyben az adó bevallása esedékes volt. Ha a tevékenység megkezdésekor bejelentett, az adókötelezettségeit érintő adataiban változás következik be, az adózó köteles azt az állami adóhatóságnak bejelenteni.

A vállalkozásnak megtalálhatónak, elérhetőnek kell lennie a székhelyén, telephelyén, ezért célszerű az épületen a vállalkozás nevével táblát, a kapucsengőn és a postaládán feliratot elhelyezni.

A biztosított egyéni vállalkozónak, a munkáltatónak, kifizetőnek minősülő egyéni vállalkozónak, valamint az általános forgalmi adó összesítő jelentés, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett egyéni vállalkozónak és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmének előterjesztését, továbbá adóhatósági igazolás kiadására irányuló kérelmének előterjesztését elektronikusan kell teljesítenie.

 

vissza