VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Változás söpört át a Vidékfejlesztési Programon

2022.08.22.

Változás söpört át a Vidékfejlesztési Programon

„Módosult, enyhült a foglalkoztatotti bázislétszám fenntartásához kapcsolódó jogkövetkezmény” – jelentette be a kormány a hivatalos pályázati portálon.

„Amennyiben a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartja fenn, úgy a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni. Fentieknek megfelelően módosult a felhívás Jogkövetkezmények melléklete, valamint a felhíváshoz tartozó Támogatói Okirat” – ez a tájékoztatás jelent meg a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának alábbi felhívásaival kapcsolatban a hivatalos pályázati portálon az alábbi felhívások esetében:

– „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” (VP3-4.2.1-15)

– „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.3-16)

– „Baromfitartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.2-16) 

– „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” (VP6-6.4.1-16)

– „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” (VP6-6.4.1-16)

– „Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” (VP2-4.1.3.1-16)

– „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” (VP2-4.1.3.2-16)

– „Mezőgazdasági- és feldolgozóüzemek energiahatékonyságának javítása” (VP5-4.1.6-4.2.3-17)

– „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.4-16) 

– „Sertéstartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.5-16)

– „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” (VP3-4.2.1-4.2.2-18)

– „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése-trágyatárolók építése” (VP5-4.1.1.6-15)

– „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” (VP3-4.2.2-16)

 – „Állattartó telepek korszerűsítése” (VP2-4.1.1.1-16)

– „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” (VP2-4.1.2-16) 

vissza