VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Változás az Áfa törvényben – részben az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán

2022.06.30.

Változás az Áfa törvényben – részben az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán

A 2022 nyári adóváltozásokat tartalmazó törvényjavaslat áfa törvényt érintő módosításait Varga Szabolcs, a PwC Magyarország szenior menedzsere ismerteti.

Felkerült a Parlament honlapjára a 2022 nyári adóváltozásokat tartalmazó törvényjavaslat, amelynek az áfa törvényt érintő módosításai gyakorlatilag két témát érintenek.

1. A csoportos adóalanyiság kapcsán a törvény eddig nem szabályozta a tagok által kijelölt képviselő képviseleti jogát a csoportos adóalanyiság megszűnése esetén. Márpedig számos olyan intézkedésre – például önellenőrzésre – kerülhet sor a csoport megszűnését követően, amelynek intézéséhez jogosultságra lenne szükség. Az új szabályozás ezt pótolja és a képviselő jogosultságait kiterjesztik a csoportos adóalanyiság megszűnését követő időszakra is. A szabályozás pontosítása segít abban, hogy a csoportos adóalanyok képviselője a csoport megszűnése után továbbra is eljárhasson a csoportot még érintő ügyekben.

2. Az Európai Unió Bírósága tavaly ősszel hozott ítéletet éppen egy magyar vonatkozású – a német Boehringer gyógyszergyártó cég magyarországi fióktelepe és a magyar adóhatóság között elindult – ügyben (C-717/19.), amelyben a Bíróság elsősorban az adósemlegesség elvének védelmében kimondta, hogy nem tiltható meg az adóalap utólagos csökkentésének lehetősége azokban az esetekben, amikor a gyógyszergyártó az állami egészségbiztosítóval kötött támogatásvolumen-szerződés alapján az államilag támogatott gyógyszerek értékesítése után az árbevétele egy részét visszafizeti a támogatást folyósító részére. A Bíróság arra is rámutatott, hogy az adóalap csökkentését igazoló számla felmutatása ilyen esetben nem mindig lehetséges, ezért a nemzeti hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adóalanyok más módon bizonyítsák, hogy az adóalapot csökkentő ügylet megvalósult.

Az ítéletben megfogalmazott elvek mentén a tervezet szerint több ponton módosul az Áfa törvény.

 Egyrészt az értékesítés adóalapja akkor is csökkenthető, ha a pénzvisszatérítést nem közvetlenül annak adja az adóalany, aki részére a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítést teljesítették. Mivel a gyártó semmilyen kapcsolatban nincs a végső vevővel/beteggel, a kedvezményt/támogatást részére nem is tudja megadni, ehelyett a támogatásvolumen-szerződés szerint a NEAK részére folyósítja a kompenzációt.

Másrészt, mivel a speciális gyógyszeripari helyzet nem teszi lehetővé az ilyen jellegű kapcsolódást, az adó alapjának korrekciója akkor is alkalmazható, ha a pénzvisszatérítés adó nélküli összege nem konkrétan a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, hanem egy későbbi értékesítés adóalapjába tartozik bele. Az egyetlen feltétel, hogy azon termékértékesítés, amelyre tekintettel a kedvezményt adták, és azon termékértékesítés, amelynek adóalapjába a kedvezmény összege beletartozik, azonos adómérték alá tartozzon.

Emellett a tervezet rendezi a korrekció dokumentációs kötelezettségeit is, amely alapján nem korrekciós számlával, hanem egyéb a támogatást igazoló okiratokkal kell rendelkezni. (Az ügylet megvalósulását igazoló harmadik féltől származó okirat, a pénzvisszatérítést igazoló okirat és egy olyan okirat, amely igazolja, hogy a pénzvisszatérítést az kapta, akinek a részére a visszatérítésre jogosító ügylet teljesült.)

Az adóalap csökkentés módját is rendezi a tervezet, amelynek értelmében az adózónak nem kell önellenőrzést végeznie, legkorábban a pénzvisszatérítés teljesítésének időpontját magában foglaló adómegállapítási időszakban számolhatja el az érintett összeget.

Ami pedig a módosítás hatályát illeti, főszabály szerint a módosítást követően teljesített pénzvisszatérítésekre lehet majd alkalmazni az új szabályokat, illetve a 2021. december 31-ét követően történt a pénzvisszatérítés esetén akkor, ha nem érvényesített az adózó semmilyen speciális igényt ennek korrekciójára.

Bár az új szabályozás egyértelműen a támogatásvolumen-szerződések speciális gyógyszeripari gyakorlatára, illetőleg ennek nyomán született ítéletre ad választ, felvetődik a kérdés, hogy az adóalap csökkentésének a lehetőségét más iparágban hasonló konstrukciók mentén lehet-e alkalmazni, hiszen a törvény e tekintetben nem szab korlátokat.

 

vissza