VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Új VP-felhívás: 2 milliárd forint a mezőgazdasági minőségrendszerekhez való csatlakozásra

2023.02.22.

Új VP-felhívás: 2 milliárd forint a mezőgazdasági minőségrendszerekhez való csatlakozásra

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” című (VP3-3.1.1-22) felhívás.

A Vidékfejlesztési Programban megjelent felhívás célja egyrészt az, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, másrészt az, hogy az EU és Magyarország által elismert minőségrendszerek, illetve az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. További cél a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése, ideértve az ökológiai termelésben részt vevők számának növelését is – olvasható a hivatalos pályázati portálon megjelent felhívásban. A 2 milliárd forint keretösszeget az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek. Az EU által elismert minőségrendszereket a felhívás három csoportra osztja:

  • az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek), ökológiai termékek;
  • nemzeti minőségrendszerek;
  • notifikált terméktanúsítási rendszerek.

A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik, illetve amelyek

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy
  • a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.

Egy támogatást igénylő a támogatási időszak alatt egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség; az értékelés szakaszos.

vissza