VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Tudtad, hogy a munkavédelem a munkavállaló érdeke (is)?

2022.11.11.

Tudtad, hogy a munkavédelem a munkavállaló érdeke (is)?

A munkavédelmi oktatást sokszor a hátunk közepére sem kívánjuk. De miért érezzük ezt? Talán, mert kötelező? Nem látjuk, hogy bármi haszna is lenne? Kényelmetlen, hogy olyan sok szabályt kell betartani? Úgy érezzük, hogy csak hátráltat a munkában? Hogyan lehet a munkavédelem a munkavállaló érdeke (is)? A kérdésekre dr. Kocsis Ildikó ügyvéd válaszol.

Miért létezik a munkavédelem?

A munkavédelemről külön törvény rendelkezik – kezdi az Érthető Jog friss bejegyzését dr. Kocsis Ildikó ügyvéd. A törvény azzal kezdődik, hogy kimondja: „A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.”

A munkavédelemben több szereplővel is találkozhatunk.
– Az egyik szereplő maga az állam. Az állam feladata, hogy meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit.
– A munkáltató egy másik szereplő. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
– Végül pedig ott vannak a munkavállalók. Bizony, nekik is részt kell venniük a munkavédelmi feladatokban, hiszen nélkülük nem valósulhat meg a tényleges védelem. A munkavállalók részére a szabályok megismerése és betartása a legfőbb feladat.

A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek a törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük – mondja ki a törvény.

Mit takar a munkavédelmi oktatás?

A munkavédelem nem csak a munkáltató feladata. Igaz, hogy a kötelezettségek, feladatok oroszlánrésze rá hárul, de a dolgozók együttműködése nélkül ez semmit sem érne. Nincs olyan biztonságos gép, munkaeszköz vagy védőfelszerelés, ami önmagában minden bajtól, balesettől megóvhatna bennünket, ha mi magunk nem ismerjük és nem figyelünk oda a szabályokra.

A munkavédelmi oktatás azt a célt szolgálja, hogy a dolgozók valóban megismerkedjenek azokkal a munkavédelmi ismeretekkel, melyek az ő védelmüket szolgálják. A munkavédelmi oktatásról a munkáltatónak kell gondoskodnia.

A munkavédelem minden szervezett munkavégzés során kötelező „tartozék”. Ez nem valami olyan, ami választható. Nem függ attól, hogy a munkavégzés egy cégben, egy alapítványnál, egy iskolában vagy akár egy sportegyesület keretében történik-e. Azt azonban a munkáltató határozza meg, hogy adott munkahelyen, adott feladatok esetén milyen eszközökkel, milyen szabályok betartásával történjen a munkavégzés. Természetesen ezeket a szabályokat úgy kell meghatároznia, hogy közben figyelembe veszi a törvényi, egyéb jogszabályi előírásokat és azt is, hogy ezek eredményeként biztonságos legyen a munkavégzés.

Jog-e a munkavédelem?

Gondoltad volna, hogy a munkavédelmi szabályok közt például szerepelnek a következők is?

– Minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő minőségű ivóvizet.
– Biztosítani kell a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.
– A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről.
– Figyelni kell a megfelelő világításra is. Bár mostanában olvashattuk, hogy egyes munkáltatóknál a világítással is spórolni akarnak, ám ez nem vezethet odáig, hogy például az irodai munkát félhomályban, rossz megvilágításban kelljen végezni. Ez ugyanis előbb-utóbb a szemünk fényébe kerülhet.
– Elvárás az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegő is. Ha az előírt levegő biztosítása műszakilag megoldhatatlan, akkor másként kell megszervezni a munkavégzést vagy megfelelő védőeszközt kell biztosítani.

A fentieken kívül még sok egyéb szabály is létezik, ám már ezekből is láthatjuk, hogy a munkavédelem középpontjában a munkavállalók állnak. A cél az ő biztonságuk és egészségük. Minden munkavállalónak joga van a munkavédelem által nyújtott biztonsághoz. Ez nem mindig volt így. Gondolj csak a történelem órán tanult ipari forradalom időszakára, amikor nem volt fontos, hogy egy munkás például mennyi port szippant be a munkavégzés közben. De nem is kell az időben olyan messzire visszamennünk, hiszen napjainkban is vannak még olyan helyek a világon, ahol a dolgozó egészségét is „aprópénzre váltják”.

Mihez van joga a munkavállalónak?

Bár sokan azt gondolják, hogy a törvények mindig csak tiltásokat és kötelezettségeket tartalmaznak, ez közel sem igaz.

– A munkavédelemi törvényben szerepelnek a dolgozók jogai is, mint például a következők.
– A munkavállalóknak joga van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzési feltételekhez.
– Joguk van a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelésekhez, védőeszközökhöz, előírt védőitalhoz is.
– A tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítása is a munkáltató kötelezettsége, annak megléte a dolgozók joga.
– A munkavállalók jogosultak a munkavégzés megtagadására is, ha azzal saját életüket, egészségüket vagy testi épségüket közvetlenül és súlyosan veszélyeztetnék.

A munkavédelmi oktatás nem csak kötelezettség, de jog is

Ahhoz, hogy a dolgozók élni tudjanak a munkavédelemhez való jogukkal, ismerniük kell, hogy mihez van joguk. Vagyis tudniuk kell arról, hogy a munka során hogyan védik az egészségüket, mi szolgálja a biztonságukat.

Ha megértjük, hogy a munkavédelmi oktatás valójában nem a dolgozók ellen, hanem a dolgozókért van, egész más szemüvegen át nézünk majd rá.

A dolgozóknak joguk van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekhez is. A munkavédelmi oktatás segít abban, hogy megfelelő információkhoz jussanak. Ott ismerhetik meg, hogy mire kell figyelni, mihez van joguk, mit kell betartani. A munkavédelmi oktatás is egy jog.

A munkavédelem a jog mellett kötelezettség is

Az élet alapja a kölcsönösség. Az életben sehol nincs olyan, hogy az egyik fél csak kap, és soha semmit nem kell cserébe adnia. A gyerekek ösztönösen tudják ezt. Szeretetért szeretetet adnak cserébe. Figyelemért figyelmet kapunk másoktól. A biztonságos munkavégzésért a dolgozóknak is tenni kell: be kell tartani a szabályokat. Egy jog soha nem állhat önmagában.

A munkavédelmi törvény előírja azt is, hogy a munkavállalók csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhetik a munkájukat.

Ennek érdekében a munkához szükséges szakmai ismeretek mellett el kell sajátítaniuk a munkavédelmi előírásokat is. Nem elég, ha a munkavédelem csak egy elméleti tárgy marad, azt valóban alkalmazni kell a mindennapokban.

Biztonságos munkát és munkahelyet kívánok mindenkinek.

 

 

vissza