VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Személyes Vállalkozói Mentorprogram

2020.01.31.

A személyes vállalkozói mentorálás során egy tapasztalt, jó kapcsolatrendszerrel rendelkező sikeres és megbecsült vállalkozó osztja meg a tudását, tapasztalatait és bölcsességét egy olyan vállalkozóval, aki szeretne szakmailag fejlődni, szeretné dinamizálni, növekedési pályára állítani a vállalkozását, és ehhez szeretne külső segítséget igénybe venni.

Mi ez?

A Személyes Vállalkozói Mentorprogram az Országos Vállalkozói Mentorprogram, hivatalos nevén a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2017-00001  „A KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén" című kiemelt projekt alprojektje.  Megvalósítója a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány.

Mi a személyes mentorálás lényege?

A személyes vállalkozói mentorálás során egy tapasztalt, jó kapcsolatrendszerrel rendelkező sikeres és megbecsült vállalkozó osztja meg a tudását, tapasztalatait és bölcsességét egy olyan vállalkozóval, aki szeretne szakmailag fejlődni, szeretné dinamizálni, növekedési pályára állítani a vállalkozását, és ehhez szeretne külső segítséget igénybe venni.

A mentorálás mindkét fél részéről önkéntes.

Ki lehet mentor?

A mentoroknak a következő objektív feltételeknek kell megfelelniük:

  • minimum 5 éves vállalkozói tapasztalat,
  • legalább 5 fős mikro-, kis- és középvállalkozás működtetésében szerzett jártasság,
  • kiterjedt kapcsolati tőke.

 A szakmai kvalitásokon túl fontos, hogy a mentor hiteles, nyitott, elfogadó, konstruktív, kreatív és empatikus legyen.

A mentorok munkáját minden esetben támogatja a szupervízió-team, melynek tagjai a folyamat elakadása esetében segítséget nyújtanak a továbblépéshez.

A mentort mentorálási alkalmanként 25 000 forint költségtérítés illeti meg, amelyet saját maga (képzésen, konferencián való részvétel) vagy vállalkozása fejlesztésére fordíthat.

A tényleges mentorálás megkezdése előtt a mentoroknak kétnapos szakmai felkészítésen kell részt venniük, ahol megismerkedhetnek a mentorálás menetével, szakmai fogásaival.

Ki lehet mentorált?

A programnak három célcsoportja van.

Fiatal vállalkozók: a vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a 35 év alatti személy(ek) tulajdonában van, és az ügyvezető sem töltötte még be a 35. életévét; 35 évesnél fiatalabb egyéni vállalkozók.

A fiatal vállalkozók célcsoport esetében a társas fiatal vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban 

Női vállalkozók: a mikro-, kis- és középvállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a női tulajdonban van, és az ügyvezető is nő, továbbá a női egyéni vállalkozók.

A társas női vállalkozásokból egy-egy fő, egyéni vállalkozó esetén pedig maga az egyéni vállalkozó vehet részt a Mentorprogramban.

Generációváltás előtt álló családi vállalkozások: olyan mikro- és kis-és középvállalkozások, melyek önmagukat annak tartják, vagy a vállalkozásnak legálabb 51%-a egy család tulajdonában van, és emellett a következő három feltétel közül legalább egynek megfelelnek:

  • egy családtag részt vesz a vállalkozás irányításában; 
  • egy családtag alkalmazottként részt vesz a vállalkozás működtetésében;
  • a vezetést és a tulajdont is részben vagy egészében a családon belül/családon kívül kívánják átadni, ha erre sor kerül.

A mentorálás menete

1.     Jelentkezés és kiválasztás

Jelentkezés: a www.mentorprogram.seed.hu vagy a www.vallalkozztudatosan.hu

online felületen történik.

Személyes interjúk: a jelentkezési kritériumok meglétének ellenőrzését követően a SEED Alapítvány személyes interjúk formájában megkezdi a mentorok és a mentoráltak kiválasztási folyamatát.

Regisztráció: ezt követően a kiválasztott mentorok és mentoráltak a szerződéskötést követően egy informatikai rendszerben (GrowthWheel mentorálási) lesznek regisztrálva.

  1. 2.     Mentorok és mentoráltak összekapcsolása

A programban résztvevő mentorok és mentoráltak számára mentorválasztó rendezvényeken nyílik lehetőség a személyes találkozóra. A mentorok és a mentoráltak szabadon alakíthatnak ki egymással kapcsolatot, ismerkedhetnek meg egymással és jelezhetik, hogy melyik mentorral/mentorálttal tartják elképzelhetőnek az együttműködést. „Sokat számít a kémia.”

  1. 3.     A mentorálási folyamat 

A mentor-mentorált párok létrejöttét követően kezdődhet meg a mentorálási folyamat.

A mentorálás minimum 9 maximum 12 hónapos időtartama alatt a mentor és a mentorált havonta átlagosan egyszer találkozik, 1 és 4 óra közötti időtartamra.

A mentorálás személyes találkozó keretében történik (legalább 70%), indokolt esetben lehetséges a Skype, telefonos vagy más online kapcsolattartás. A Skype találkozókra a mentorálásra fordított idő 30%-ánál több idő nem fordítható.

 

 

  1. 4.     A mentorálási folyamat zárása

A mentorálási folyamat egyéni zárása az utolsó találkozóval és a folyamatnak az információs rendszerben történő adminisztrációs zárásával, továbbá a folyamat befejezését tanúsító jogi záródokumentumok kiállításával történik.

Speciális tanácsadás

A mentorok javaslatára a mentoráltak ún. speciális tanácsadást (jogi, pénzügyi, marketing stb.) vehetnek igénybe, összesen 25 óra időtartamban. 

Egyéb rendezvények, események

A mentorok és mentoráltak számára a program során (pl. rendszeresen megrendezett Mentor Klub) lehetőség nyílik tudásmegosztó rendezvényeken való részvételre.

Kell-e fizetni a programért a mentoráltnak?

A program ingyenes, a mentoráltaknak nem kell fizetniük a részvételért. Időt, energiát és figyelmet viszont kell áldozniuk a programra. Nagyon fontos, hogy aki jelentkezik, az elkötelezett legyen, és végig is csinálja a programot.

vissza