VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Mit tehet a közbeszerzési eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevő?

2024.06.10.

Mit tehet a közbeszerzési eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevő?

A közbeszerzési eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítést követelhet az esély elvesztése miatt – szögezte le friss ítéletében az Európai Unió Bírósága.

2013-ban a szlovák labdarúgó szövetség kizárt egy konzorciumot – amelynek tagja volt az INGSTEEL vállalkozás – tizenhat labdarúgó stadion rekonstrukciójára, modernizálására és építésére irányuló munkálatokra vonatkozó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából. E konzorciumot azért zárták ki, mert nem felelt meg a hirdetményben többek között a gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan támasztott követelményeknek. A szlovák legfelsőbb bíróság, miután előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult az Európai Bírósághoz, megsemmisítette ezt a kizárást

Időközben a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárást az egyetlen versenyben maradt ajánlattevővel kötött keretmegállapodással lezárták. E körülmények között az INGSTEEL kártérítési keresetet indított a II. sz. pozsonyi járásbíróság (Szlovákia) előtt azon kár megtérítése iránt, amelyet állítása szerint a fent említett konzorcium ezen eljárásból való kizárása miatt szenvedett el – vázolja az ügy előzményeit az Európai Bíróság közleménye.

A pozsonyi bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásról szóló irányelvvel ellentétes-e az olyan szlovák nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely úgy tűnik, kizárja annak lehetőségét, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítést kapjon az érintett szerződés elnyerése céljából az ezen eljárásban való részvétel esélyének elvesztése miatt elszenvedett kárért.

A Bíróság megállapítja, hogy az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós jog megsértése miatt kárt szenvedett személyek részére kártérítést ítéljenek meg. Márpedig a különböző kárkategóriák közötti különbségtételre való utalás hiányában az irányelv az e személyek által elszenvedett valamennyi kárra vonatkozik, beleértve a közbeszerzési eljárásában való részvétel esélyének elvesztéséből eredő kárt is. E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy noha a kár a közbeszerzési szerződés el nem nyeréséből, mint olyanból eredhet, és ez elmaradt haszon formájában jelenhet meg, a jogellenesen kizárt ajánlattevő külön kárt is elszenvedhet, amely annak az elvesztett lehetőségnek felel meg, hogy e szerződés elnyerése érdekében részt vegyen az érintett odaítélési eljárásban.

Következésképpen az irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely kizárja annak elvi lehetőségét, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítésben részesüljön az érintett szerződés elnyerése céljából az ezen eljárásban való részvétel esélyének elvesztése miatt elszenvedett kárért.

vissza