VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Mikor mondhatjuk egy szerződésre, hogy uzsorás szerződés?

2021.05.20.

Mikor mondhatjuk egy szerződésre, hogy uzsorás szerződés?

Előnytelen szerződéskötés, magas kamatok esetén sokan egyből azt gondolják, hogy uzsorás szerződésről van szó. Az uzsorás szerződés azonban nem csak a köznyelvben ismert kifejezés. A jog is ismeri ezt a kategóriát, és kellő súllyal csap le rá. Mitől lesz egy szerződés uzsorás? Cégek is válhatnak uzsora áldozatává? Mi az uzsorás szerződés sorsa?

Az uzsorás szerződés jogi meghatározása

Ahhoz, hogy egy szerződésről eldönthessük, hogy uzsorás-e, tisztában kell lennünk azzal, hogy jogilag mit tekintünk uzsorás szerződésnek.

A Polgári Törvénykönyv alapján uzsorás szerződésről akkor beszélünk, ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki.

A szerződés uzsorás jellegének megállapításához tehát kétféle feltétel is szükséges.

  1. Az egyik, hogy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnően aránytalan különbség álljon fenn.
  2. A másik feltétel, hogy a szerződéskötésre úgy kerüljön sor, hogy a nehéz helyzetben lévő fél helyzetét használja ki a másik szerződő fél, vagyis az uzsorás.

Ha a fenti két feltétel közül bármelyik hiányzik, akkor jogi értelemben nem beszélhetünk uzsorás szerződésről.

Önmagában a nagy adósság még nem válik uzsorává

A bíróságok többször is foglalkoztak már az uzsorás szerződések kérdésével. Megállapították, hogy az a tény, hogy a hitelező és az adós között régóta fennálló kapcsolat alatt az adósnak nagy összegű tartozása halmozódott fel, és a hitelező ennek ellenére nem szünteti meg a szerződést, önmagában még nem jelenti, hogy uzsorás szerződésről lenne szó.

Az uzsorás szerződések egyik fontos eleme ugyanis a másik fél helyzetének tudatos kihasználása. A helyzetkihasználás vizsgálatakor a másik fél kiszolgáltatottságát, gazdasági vagy személyi helyzetét kell vizsgálni, értékelni.

A bíróság kimondta, hogy az uzsora magában foglalja „egyrészt az egyik fél hátrányos helyzetét, amely arra készteti, hogy a szerződést ilyen feltételekkel is megkösse, másrészt a sérelmet okozó fél célzatos magatartását, amelynél fogva a másik fél általa ismert hátrányos helyzetét kihasználva köti ki a maga javára az aránytalan előnyt.”

Cégek is válhatnak uzsorás szerződés áldozatává?

Nem kizárt, hogy egy cég is uzsorás szerződés áldozatává váljon. Ilyen esetben az uzsora megállapításának alapfeltétele, hogy a szerződést kötő cég válságos gazdasági helyzetét kihasználva jusson a másik fél feltűnően aránytalan előnyhöz.

A körülményeket azonban szigorúan kell vizsgálni. Előfordul ugyanis olyan eset is, amikor valamilyen jövőbeli nagy haszon érdekében vesz fel valaki magas kamat mellett kölcsönt. Úgy gondolja ugyanis, hogy olyan jó üzleti lehetőséggel áll szemben, ami még a magas kamatok ellenére is bőven megéri, és a végén ő maga jól jön ki az üzletből. Ekkor az uzsorás szerződés egyik fő eleme, a másik fél helyzetének kihasználása hiányzik. Még akkor sem válik a kölcsönszerződés uzsorássá, ha később kiderül, hogy a kecsegtető üzlet nem jött össze, ám a kölcsönt és magas kamatait vissza kell fizetni.

A bíróság kimondta, hogy abban az esetben, ha a felvett kölcsön vállalkozási tevékenység folytatásához volt szükséges, az ezzel kapcsolatos döntés a gazdasági kockázat körébe tartozik, és nem teszi lehetővé az uzsora megállapítását.

Bírósági döntés rögzíti azt is, hogy „Hiányzik az uzsora törvényi feltétele – a sérelmet szenvedő fél helyzetének kihasználása – olyan esetben, amikor a gazdasági társaság tagjai azért határozzák el bankkölcsön felvételét, hogy ezáltal a társaság további működtetését – annak megszüntetése helyett – biztosítsák, és utóbb e várakozásuk nem realizálódik.”

Mi lesz az uzsorás szerződés sorsa?

Az uzsorás szerződés semmis – mondja ki a törvény. A semmis szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen.

Azt, hogy mi történik, ha egy szerződésről kiderül, hogy érvénytelen, itt olvashatod el.

Uzsorás-e a devizahitel?

Anélkül, hogy részletesen belemennénk a témába, az uzsorás szerződésekhez kapcsolódóan érdemes megemlíteni a Kúria deviza szerződésekkel kapcsolatos döntését.

A Kúria 2013-ban kimondta, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában amiatt, hogy a kedvezőbb kamatmérték ellenében az árfolyamkockázat az adósnál jelentkezik, nem minősül uzsorás szerződésnek.

Ez nem jelenti azt automatikusan, hogy biztosan minden rendben volt a devizakölcsönnel kapcsolatban. Az azonban legalább biztos, hogy nem uzsorás a szerződés.

vissza