VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Mi van a 6,5 százalékos GDP-növekedés „mögött”?

2022.09.02.

Mi van a 6,5 százalékos GDP-növekedés „mögött”?

Az első negyedévi 8,2 százalék után 2022 második negyedévében 6,5 százalékkal haladta meg a GDP az egy évvel korábbit. A KSH közzétette a részletes mutatókat is.

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 II. negyedévében 6,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva; a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez mérten 1,0, az előző év azonos időszakához képest 6,5 százalékkal emelkedett – tájékoztatott a statisztikai hivatal.

Termelési oldal

Az ipar teljesítménye 3,9, ezen belül a feldolgozóiparé 4,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása, illetve az élelmiszeripar növekedése járult hozzá az ipar bővüléséhez.

Az építőipar hozzáadott értéke 0,4 százalékkal nőtt, a mezőgazdaságé a súlyos aszály következtében 35,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 10,5 százalékkal nagyobb lett. A legerőteljesebb növekedés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (46,2 százalék), a szállítás, raktározás (20,9 százalék), valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás (20,8 százalék) nemzetgazdasági ágban történt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az információ, kommunikáció hozzáadott értéke egyaránt 13,4 százalékkal nőtt. A kereskedelem hozzáadott értéke 9,1 százalékkal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 6,4 százalékkal bővült. A közigazgatás hozzáadott értéke 0,5, a humánegészségügyi, szociális ellátásé 13,6 százalékkal növekedett. Az oktatás teljesítménye 5,4 százalékkal emelkedett.

A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások 5,7, az ipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább a kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás növelte a GDP-t (1,3 százalékponttal). A növekedést 1,1 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének csökkenése, az építőiparnak pedig ezúttal nem volt érdemi hatása a GDP volumenváltozására.

Felhasználási oldal

háztartások tényleges fogyasztása 9,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 10,1 százalékkal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 11,4 százalékkal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportok mindegyikében növekedett, a szolgáltatásoké 15,6, a féltartós termékeké 13,7, a tartósaké 11,6, a nem tartósaké 6,7 százalékkal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,2, a közösségi fogyasztásé 0,3 százalékkal nagyobb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,1 százalékkal emelkedett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 7,9 százalékkal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 6,1 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A gép- és berendezésberuházások volumene nagyobb mértékben nőtt, mint az építési beruházásoké. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén jelentősen emelkedett, a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbinál 2,4 százalékkal nagyobb lett. 

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 6,2 százalékkal bővült.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 333 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (7,6 százalékkal) bővült, mint az importé (7,3 százalék). A külkereskedelem mintegy 85 százalékát kitevő áruforgalomban mind a kivitel, mind a behozatal 4,4 százalékkal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 23,4, importja 26,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2022. II. negyedévi, 6,5 százalékos növekedéséhez a végső fogyasztás 5,4, a bruttó felhalmozás 0,7 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,3 százalékponttal növelte a gazdasági teljesítményt.

 

vissza