VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Megjelent a rendelet a régi-új miniszterek új feladatairól

2022.11.23.

Megjelent a rendelet a régi-új miniszterek új feladatairól

Orbán Viktor így osztotta szét a Palkovics Lászlótól megörökölt hatásköröket Lázár János, Nagy Márton és Lantos Csaba között.

Az Országgyűlés kedden dönthet az új minisztériumi struktúráról, de a Magyar Közlönyben már meg is jelent az az Orbán Viktor által aláírt rendelet, amely részletezi az érintett tárcavezetők feladat- és hatásköreit. A Palkovics Lászlótól megörökölt területek közül Lázár János a jövőben építési és közlekedési miniszterként előkészíti

 • a közlekedés védelmére és biztonságára,
 • a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
 • a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
 • a gépjármű-vezető képzésre,
 • a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre,
 • a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és védelmére

vonatkozó jogszabályokat.

Lázár János irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, így

 • az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését;
 • javaslatot készít a Kormány részére a vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési követelményeire;
 • ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az általa felügyelt szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetőek;
 • ellátja az a)–d) pont finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

A miniszter ellátja a logisztikai rendszerek fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos, a műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat. Az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben kidolgozza az ágazati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.

Nagy Márton immár az önálló minisztériuma élén felelős lesz

 • belgazdaságért,
 • a foglalkoztatáspolitikáért,
 • az iparügyekért,
 • a társadalmi párbeszédért,
 • a vállalkozásfejlesztésért.

A gazdaságfejlesztési miniszter együttműködik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, a Gyáriparosok Országos Szövetségével, a Magyar Bankszövetséggel, a feladatköréhez tartozó egyéb gazdasági kamarákkal.
Meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. A rendelet hosszan részletezi a miniszter foglalkoztatáspolitikai feladadatait, amely szerint például Nagy Mártonfelel a bérpolitikáért, ennek keretében ő dolgozza ki a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat,terjeszti elő a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat. Értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait, koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat. A lemondott Palkovics László helyett ő viszi tovább az iparpolitikához kapcsolatos feladatokat, ő felel a védelmi fejlesztésekért is.

Az új Energiaügyi Minisztérium élén, az új miniszter Lantos Csaba felel

 •  bányászati ügyekért,
 • energiapolitikáért,
 • környezetvédelemért,
 • körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 • hulladékgazdálkodásért,
 • hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
 • a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,
 • a víziközmű-szolgáltatásért,
 • nemzeti közműszolgáltatásokért.

Az Orbán-kormány új minisztere az energiapolitikáért való felelőssége keretében

 • összehangolja az energetikai rendszert érintő állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását,
 • ellátja az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emissziókereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
 • elátja az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását.

Lantos Csaba felel egyebek mellett a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégia megalkotásért és végrehajtásáért.

 

vissza