VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Megalakult a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Női Vállalkozói Szekciója

2022.12.06.

Megalakult a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Női Vállalkozói Szekciója

November 21-én megalakult a VOSZ Női Vállalkozói Szekciója, a munkát 44 alapító és 2 pártoló taggal kezdték meg.

VOSZ Női Vállalkozói Szekciója 44 alapító és 2 pártoló taggal kezdte meg működését, több, önállóan működő női szervezet képviselője pedig máris jelezte belépési és együttműködési szándékát.

A Szekció súlyát és jelentőségét erősíti, hogy Demján Sándorné asszony, Demján Sándor szellemi örökségét e területen is képviselve örömmel fogadta el az alapító tagok felkérését a tiszteletbeli elnöki poszt betöltésére.

A Szekció elnökének, Lakatosné Lukács Zsuzsannát, a női vállalkozások fejlesztésével több mint 30 éve foglalkozó SEED Alapítvány ügyvezető igazgatóját, társelnökének pedig Gláser-Katona Zsuzsannát a Brand Way & Compass Kft. ügyvezető igazgatóját és a Health-ness Alapítvány kuratóriumi elnökét választották az alapítók.

Lakatosné Lukács Zsuzsanna a vosz.hu-nak elmondta, hogy a jövőben is számítanak a VOSZ megyei elnökeinek segítségére, akik közül többen már ajánlottak új tagokat. Nagy az érdeklődés, amit bizonyít, hogy az alapító tagok között hozzávetőlegesen harmincan újonnan léptek be a VOSZ-ba. Az önálló Szekció megalakulását azért is fontosnak nevezte, mert országos szervezet még nem foglalkozott ezekkel a feladatokkal, bár több civil szervezet és női klub már tevékenykedik e téren. Mint mondta: a SEED Alapítvány egyik alapítója a VOSZ, így különösen értékes a még szorosabb együttműködés, ahogy a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, valamint az Ipartestületek Országos Szövetsége támogatására is számítanak.

A női vállalkozások Magyarországon az összes vállalkozás egyharmadát teszik ki. Részarányuk nagyobb a 10 fő alatti foglalkoztatottal működő vállalkozások körében, ami a foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban betöltött erős szerepükre utal. Jelen vannak azonban a kis- és középvállalatok körében is, jelezve, hogy erős versenyben is helytállnak.

Az Európai Parlament 2022. áprilisi jelentése szerint, de gyakorlati tapasztalat is azt erősíti, hogy a nők a vállalkozói és vezetői potenciál legértékesebb és legnagyobb kiaknázatlan forrása Európában, mivel a női vállalkozók és az önálló vállalkozó nők a fenntartható gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az innovációs potenciál kihasználatlan forrásait jelentik.

Minden előny és gazdasági szerepvállalás ellenére Magyarországon eddig nem létezett olyan egységes platform, amely a teljes vállalkozói világot összefogva, szövetség szintjén, ernyőszervezetként képes a női vállalkozók érdekeinek képviseletére, igényeik egységes és folyamatos összefogására és becsatornázására a hazai és nemzetközi döntéshozói szintekre.

A VOSZ, mint a hazai vállalkozók egyik legnagyobb hazai érdekképviseleti szervezete keretében létrejövő szekció egyedülálló és úttörő is egyben, amelynek munkája tervezetten kitér az alábbi feladatokra:

 • A női vállalkozások kormányzati és uniós szintű érdekképviseletére,
 • A gazdasági szerepvállalás és a társadalmi elvárások, a hazai családpolitika irányelveivel történő összeegyeztethetőségére,
 • Egyes kiemelt tématerületek felkarolására, mint például az innováció és digitalizáció, a forráshoz jutás és kapcsolati tőke építés,
 •  a női vállalkozók érdekében működő szervezetek munkájának folyamatos támogatására és nyomon követésére,
 •  a hazai és nemzetközi érdekképviseletre.

A Női Vállalkozói Szekció 2023. évi Munkatervének főbb irányai

A VOSZ Női Vállalkozói Szekciója kiemelt feladatának tekinti 2023-ban a női vállalkozói vezetői nagyköveti hálózat létrehozását és működtetését.

A Szekció kezdeményezi a VOSZ Elnökségénél, hogy a minden év decemberének első péntekén megrendezésre kerülő Vállalkozók Napja rendezvénysorozat alkalmával hozzon létre a már meglévő „Év Vállalkozója Díj” mellett három kategóriában „Az Év Női Vállalkozója Díj”-at ipar, kereskedelem és szolgáltatás területeken.

A Szekció 2023-ban tervezett főbb programjai:

 • Negyedévente vagy kéthavonta üzleti reggeli szervezése és lebonyolítása meghívott és/vagy saját előadókkal.
 • Évzáró konferencia/bankett, mely keretében értékelik az első év tevékenységét, meghatározzák a jövőbeli feladatokat, illetőleg jó példákat bemutató díjakat adnak át átadása női vállalkozók részére, amelynek keretében a VOSZ vezető tisztségviselőin kívül a VOSZ kiemelt partnereinek vezetőit, valamint a mindenkori kormányzat női vállalkozásokkal foglalkozó államtitkárát és országosan működő más női vállalkozói szervezet első számú vezetőjét hívják meg.

A Szekció komplex tevékenységét országosan végzi és meghatározott területeket, melyeket kompetencián alapuló felelősök vezetnek, ezen területek, témakörök az alábbiak:

 • Horizontális kapcsolatok,
 • Új női vállalkozások bevonása, közösségépítés,
 • Oktatás és mentorálás,
 • Szolgáltatási platform kialakítása és működtetése,
 • Fenntarthatóság,
 • Digitalizáció,
 • Finanszírozás,
 • Sajtókapcsolatok és PR tevékenységek,
 • Női vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és specifikus pályázatokon való részvételek,
 • Női vállalkozások tekintetében kormányzati kapcsolatok kiépítése.

A területekért felelős vezetőket a Szekció választja meg 2023. januári ülésén.

Jövőre egy felsőoktatási intézménnyel közösen tanulmány készítését  tervezik, amely hiánypótló, mert ebben a témában Magyarországon még nem készült felmérés.

A feladatok között szerepel a női vállalkozások szolgáltatási igényeinek és szolgáltatási palettájának kialakítása és ehhez a részvételi rendszer kidolgozása.

Felveszik a kapcsolatot és együttműködést kezdeményeznek a kamarák női tagozataival.

Érdekképviseleti tevékenységüket a Kormányzat vállalkozás fejlesztésért és a nők gazdasági szerepvállalását erősítő szereplőivel történő kapcsolatfelvétellel indítják.

A Szekció 2023-ban a női vállalkozások és vállalkozó nők témában nemzetközi szervezetekkel is fel kívánja venni a kapcsolatot.

 

vissza