VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Lezárta a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával szemben tavaly indított eljárását a GVH

2023.12.18.

Lezárta a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával szemben tavaly indított eljárását a GVH

Megszüntette a versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amit 2022-ben indított a Magyar Könyvvizsgáló Kamara díjtétel-ajánlásai vizsgálatára. Az eljárás során a GVH arra a következtetésre jutott, hogy további bizonyítással sem állapítható meg egyértelműen a jogsértés, ezért a vizsgálat folytatása nem indokolt.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) számára törvény biztosítja, hogy ajánlást adhasson ki a könyvvizsgálói szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározásának elveiről, elsődleges szempontjairól, továbbá a díjtételek alsó határairól. Fontos azonban, hogy ezek szigorúan csak ajánlások lehetnek, tilos korlátozniuk a szakma gyakorlóinak szabad árképzését.

2022 nyarán a Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert a hatóság gyanúja szerint az MKVK nem csupán ajánlotta a közzétett díjakat, hanem lépéseket tett annak érdekében, hogy a tagsága ne nyújtson szolgáltatásokat azoknál alacsonyabb árakon. A GVH az eljárás során azt vizsgálta, hogy a köztestület alkalmazott-e bármilyen nyomásgyakorlást a könyvvizsgálókkal szemben a díjajánlások betartásával kapcsolatban.

A Gazdasági Versenyhivatal kiterjedt adatgyűjtést végzett a vizsgálat során, így előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott az MKVK székhelyén, továbbá számos alkalommal hívta fel adatszolgáltatás teljesítésére a kamarát.

Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló adatok alapján egyértelműen nem volt azonosítható olyan közvetlen bizonyíték, amely arra utalna, hogy az MKVK bármilyen útmutatót alkalmazna a díjak megfelelőségének, vagy akár túlzottan alacsony voltának megállapítására, továbbá arra vonatkozó bizonyítékok sem állnak rendelkezésre, hogy az MKVK oktatási anyagokkal, vagy egyéb informatív eszközökkel törekedett volna a minimum árak betartatására.

A Gazdasági Versenyhivatal értékelése szerint az eljárás megindításának alapjául szolgáló, gyanúra okot adó körülmények, így az eljárás alá vont díjajánlások betartásával kapcsolatos nyomásgyakorlásban, szankciók kilátásba helyezésében megnyilvánuló, feltételezetten jogsértő magatartásai – azt ezt alátámasztó bizonyítékok hiányában – önmagukban nem alapozzák meg a jogsértés megállapíthatóságát.

Erre figyelemmel a Gazdasági Versenyhivatal arra a következtetésre jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás során beszerzett és feltárt bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, erre tekintettel a GVH a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette. (GVH)

vissza