VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Kereskedelmi korlátozások az orosz-ukrán háború következtében

2022.03.24.

Kereskedelmi korlátozások az orosz-ukrán háború következtében

Az orosz-ukrán háború szinte teljes mértékben megbénította az érintett térség kereskedelmi forgalmát. A kereskedelmet érintő legfontosabb információkat az az alábbiakban gyűjtötték össze.

Az aktuális helyzetben az alábbiakat javasolt szem előtt tartani:

– Az Ukrajnát érintő kereskedelmi áruforgalom gyakorlatilag nem működik.

– Az Ukrajnán átvezető tranzit útvonalak szintén nem használhatók, ezért célszerű a korábban ezen területeken áthalódó kereskedelmi forgalomnak új alternatív útvonalakat keresni. Várhatóan az Ukrajnától délre fekvő, a török térséget érintő területek forgalma nőni fog, ez a régió jelenthet alternatívát minden érintett számára.

– A háborús helyzetre tekintettel az EU, valamint a tagállami hatóságok is behozatali és kiviteli korlátozásokat rendeltek el, egyrészt Ukrajna, valamint Oroszország vonatkozásában.

A kiviteli vagy behozatali tilalmakról a TARIC rendszer nyújt információt

A rendelkezések nagy számára tekintettel nehéz eligazodni abban, hogy mely árukra vonatkoznak kiviteli vagy behozatali tilalmak. Tekintettel arra, hogy az EU aktuális rendelkezéseit átvezetik az EU árubesorolását tartalmazó Kombinált Nomenklatúrán, ezért a TARIC rendszer használatával lehet a legegyszerűbben megállapítani azt, hogy egy termékre vonatkozik-e kiviteli vagy behozatali korlátozás.

– Az interneten ingyenesen elérhető TARIC Web felületen a keresett termék megnevezése vagy tarifaszáma (KN kód) alapján beazonosítható, hogy az adott termékhez milyen kereskedelem politikai intézkedés kapcsolódik („Tarifa információ lekérdezés” menüpont).

– A kettős felhasználású termékek (polgári és katonai célra egyaránt alkalmas) forgalmára normál körülmények között korábban is engedélyre volt szükség. Ugyanakkor 2022. február 28-től tilos a kettős felhasználású termékek Magyarországról Oroszországba történő kivitele. A korábban kiadott engedélyeket a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztály visszavonta. Az ide vonatkozó szabályokat a TARIC rendszer szintén tartalmazza.

– A kiviteli tilalom szabályrendszere gyakran változik, ezért a legaktuálisabb információk a fentiekben már említett export ellenőrzési hatóság elérhetőségein találhatók.

– Folyamatos a segélyszállítmányok kiléptetése Ukrajnába. A segélyszállítmányok kiléptetését jelentősen meggyorsíthatja, amennyiben az adományozó arról árulistát készít, mely tartalmazza az áruk kereskedelmi megnevezését, valamint a szállítmányt adományozó levél is kíséri jelezve benne, hogy ki-kinek adományozza az árukat.

– Gyakorlati tapasztalatok szerint a legcélszerűbb az adományokat valamely segélyszervezeten keresztül Ukrajnába juttatni, ugyanis ez a megoldás teszi lehetővé a leghatékonyabb kiléptetést.

 

vissza