VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Jelölési és pályázati felhívás

2022.07.08.

Az országos Év Vállalkozója Díjak mellett idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatai; a területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek.

A VOSZ alapszabálya és az Elnökség 2022. június 1-i határozata szerint 2022. december 2-án (pénteken) – a Magyar Vállalkozók Napján – immár huszonharmadik alkalommal kerül sor az Év Vállalkozója Díjak átadására, amely ezúttal is a Művészetek Palotájában (Müpa) kerül megrendezésre.

A hagyományoknak megfelelően az országos Év Vállalkozója Díjak mellett idén is meghirdetésre kerülnek a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatai.

Az Év Vállalkozója és Megyei (Regionális) Év Vállalkozója Díjat kizárólag olyan gazdasági szakember – vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember – kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára.

A területi szervezetek Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat is javasolhatnak az arra érdemeseknek.

Év Vállalkozója díj, általános jelölési szabályok

Az országos előterjesztések keretei és szabályai:

– Megyénként összesen 1 fő, VOSZ-BPMRSZ esetén 2 fő jelölhető Év Vállalkozója díjra.

– VOSZ-hoz társult, jelölésre felkért országos szervezet részéről 1 fő jelölhető, kizárólag a jelölt székhelyének/telephelyének megfelelő Megyei/Regionális Év Vállalkozója Díjra adhat jelölést! Ezt a jelölést az adott megye fogadja be.

– A VOSZ megyei/regionális szervezettel együttműködő megyei partner szervezet részéről 1 fő jelölhető, kizárólag a Megyei Év Vállalkozója díjra. Ezt a jelölést az adott megye fogadja be.

– A VOSZ Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma részéről összesen 2 fő jelölhető Év Vállalkozója díjra.

– VOSZ tagozatonként összesen 3 fő jelölhető: 2 fő Megyei/Regionális Év Vállalkozója díjra, amelynél a jelölést az adott megye fogadja be. További, legfeljebb 1 főt közvetlenül országos Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra jelölhet a tagozat. A VOSZ szekciók a tagozati elnök felé tehetnek jelölési javaslatot.

– Egyéni pályázó kizárólag a Megyei/Regionális Év Vállalkozója díjra nyújthat be pályázatot, a vállalkozása székhelye szerinti megyei/regionális VOSZ szervezethez.

– Év Vállalkozója megosztott díjra nincs lehetőség.

– A jelölésnél a VOSZ tag vállalkozás vezetője, tulajdonosa, management tagja terjeszthető fel a kitüntető díjra. A díjra jelölt személyeknek meg kell felelniük az Alapszabály 10.2. pontjában leírt előírásoknak! Fontos kitüntetési feltétel, hogy az előterjesztett természetes személy és az általa képviselt vállalkozás (szervezet) a VOSZ céljait elfogadja és támogassa. Az országos Év Vállalkozója Díj elnyerésének feltétele, hogy a díjazott személy vállalkozása a VOSZ tagja legyen (ettől csak az Ügyvezető Elnökség egyedi döntése alapján, különlegesen indokolt esetben lehet eltérni).

– Pályázat benyújtására maga az érintett vállalkozó (munkáltató; vállalkozás vezetője, tulajdonosa) is jogosult. A pályázati felhívás megjelenik a szövetség honlapján, valamint a VOSZ Hírlevélben is. A díj odaítéléséről az országos Elnökség dönt.

Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díj, Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díj

A kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagok (támogatók) minél nagyobb körű elismerése érdekében, az 5 tagozati területen (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás, egészségügy) és tetszőlegesen választható „alkategóriákban” (szakmai területek, tevékenységi körök szerint) hirdeti meg a VOSZ a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatait.

Az oklevelek tartalma a területi szervezetek döntése szerint alakul, pl.:„Megyei (Regionális) Év Vállalkozója”; „… Megye Év Vállalkozója”; „Év Iparvállalata … megyében”; „Év Kereskedője … megyében”; „Év Borásza … megyében”. Lehetőség van – a helyi adottságok szerint – további kategóriák bevezetésére is.

A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ megyei/regionális szervezete a helyi közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el, így díjazásban részesülhetnek pl. az egyházak, karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői, továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók is. A díj a Megyei (Regionális) Év Vállalkozója díjakkal együtt kerül elbírálásra és átadásra.

Az országos Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjra a tagozat adhat jelölést, kiemelkedő gazdasági és/vagy nem gazdasági teljesítmények elismeréseként.

A díjak átadására az adott megyében/régióban – a Megyei/Regionális Prima gálaesten – kerül sor, a területi VOSZ szervezetek szervezésében.

További fontos szervezési feladatok, határidők

Az előterjesztéseknek minden, a kiírásban szereplő díj esetében tartalmazniuk kell

– a díjazásra előterjesztett természetes személy pontos nevét, elérhetőségét (a díjat mindig természetes személyek kapják!);

– annak a szervezetnek, vállalkozásnak a pontos megnevezését és legalább egy azonosító adatát (hivatalosan nyilvántartott székhely, vagy adószám), amelynek az előterjesztett személy a tulajdonosa, ill. amelyben az elismerésre méltó tevékenységét végzi;

– rövid indoklást, szakmai méltatást, példaértékű eredmény(ek) ismertetését.

Az előterjesztések leadási határideje (a rövid, írásos indoklással együtt) – az Elnökség határozata alapján – legkésőbb 2022. augusztus 15. napja. A jelöléseket e-mail útján kérjük eljuttatni a VOSZ titkársága részére (center@vosz.hu). Együttműködő szerveztek, vagy egyéni pályázók a javaslatokat, jelöléseket az érintett megyei/regionális szervezeteknek közvetlenül is eljuttathatják!

vissza