VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Így változnak a fémkereskedelmi szabályok

2023.07.04.

Így változnak a fémkereskedelmi szabályok

A július 1-jén hatályba lépett változásokat a NAV szakértői foglalták össze.

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 245/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet szerint 2023. július 1-jétől kizárólag a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) koncesszori alvállalkozói vehetnek át a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékot (koncessziós hulladék). 

Koncessziós hulladék: 

 • Magánszemélyek háztartási, költségvetési szervek vagy gazdálkodó szervezetek háztartásihoz hasonló, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékai, melyek nem épületbontási és épület-felújítási tevékenységből származnak (például fém konyhai eszközök, edények, kannák, fémbútorok, kerékpárok, fém szerszámok).
 • Magánszemélyek, költségvetési szervek vagy gazdálkodó szervezetek által leadott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer alá tartozó termékekből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékok, így különösen:
  – aludobozok, flakonok, hordók és egyéb fém csomagolási hulladékok;
  – elem és akkumulátor;
  – elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag, függetlenül attól, hogy egyben vagy szétszerelve adják le;
  – a hulladékká vált M1-, N1-járműkategóriába tartozó, vagy háromkerekű (kivéve motoros tricikli) gépjárműből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag, függetlenül attól, hogy egyben vagy szétszerelve adják le.

Nem koncessziós hulladék:

 • a magánszemélyek ingatlanán keletkező, általuk leadott építési, épületbontási, akár kisebb épületfelújítási tevékenységből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékok;
 • a gyártásközi selejtek, gyártásközi hulladékok;
 • ipari termelőknél/gazdálkodó szervezeteknél keletkező, általuk leadott, nem a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből képződött, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat tartalmazó hulladékok.

Koncessziós hulladékot átvehet:

 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet végző koncesszori alvállalkozó, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet koncesszori fémkereskedelmi engedély nélkül is végezheti,
 • koncesszori fémkereskedő.

A fémkereskedők teendői

A fémkereskedő dönthet úgy, hogy tevékenységét 2023. július 1-jétől

 • koncesszori fémkereskedőként és/vagy
 • fémkereskedőként

folytatja. Ha a fémkereskedő az új szabályok miatt tevékenységét meg akarja szüntetni, akkor azt be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). Ekkor a NAV a fémkereskedelmi engedélyt az érintett telephelyre visszavonja.

Koncesszori fémkereskedők

A jelenlegi fémkereskedőknek a koncessziós hulladék átvételéhez elsőként a MOHU-val kell koncesszori alvállalkozói szerződést kötniük és szerepelniük kell a koncessziós nyilvántartásban, majd koncessziós fémkereskedelmi engedélyt kell kérniük a NAV-tól.

A koncesszori fémkereskedelmi engedély kizárólag elektronikusan kérhető, a nyomtatvány a NAV honlapján itt érhető el. Az engedélyezés feltételei megegyeznek a fémkereskedelmi engedély beszerzésének feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy a tevékenységi biztosíték összege telephelyenként 2,5 millió forint.

A koncesszori fémkereskedőkre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a fémkereskedőkre (egyes jogok és kötelezettségek, átvétel, előzetes bejelentések, nyilvántartásba vétel és adatszolgáltatás – napi jelentés, havi zárás –, szállítás).

Az a fémkereskedő, aki benyújtotta a koncesszori fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet, a korábbi fémkereskedelmi tevékenysége mellett a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységet is folytathatja. Ekkor a fémkereskedő egyben koncesszori fémkereskedő is, azonban koncesszori tevékenységét teljesen el kell választania a fémkereskedelmi tevékenységétől. Ez azt jelenti, hogy külön nyilvántartást kell vezetnie (napi, havi), mintegy önálló telephelyként elkülönülve a tényleges fémkereskedelmi telephelyétől. Ha a fémkereskedő mindkét tevékenységet folytatja, akkor a NAV a telephelyeket külön-külön vizsgálja, különösen azt, hogy a két tevékenység egyértelműen elkülönül-e.

Ha a fémkereskedő 2023. július 1-jével a koncesszori fémkereskedelmi tevékenységét is meg kívánja kezdeni, akkor az engedélyt legkésőbb 2023. július 20-ig kérnie kell. Ezt a NAV legkésőbb 2023. szeptember 15-ig elbírálja. Az engedély kiadásáig változatlan feltételekkel folytathatja a tevékenységét, és ezalatt átveheti a koncessziós hulladékot is.

A fémkereskedőnek az átmeneti időszakban is teljesítenie kell a kötelezettségeit, nyilvántartásában és adatszolgáltatásaiban szerepelniük kell a koncessziós hulladékoknak is.

Az engedély kiadását követő havi zárásban a fémkereskedőnek át kell vezetnie a koncessziós nyilvántartásába az átmeneti időszakban átvett koncessziós hulladékokat. Ezért új jogcím a havi zárásban a Bevételezés/kiadás átmeneti időszakból

Fémkereskedők

2023. július 1-jétől koncessziós hulladék csak koncesszori fémkereskedőnek adható le, így fémkereskedő – ha nem köt koncesszori alvállalkozói szerződést – ezeket nem veheti át, tehát a fémkereskedőnek a koncessziós hulladék átvételét meg kell tagadnia. 

Ha a fémkereskedő nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy a leadni kívánt fémet tartalmazó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag koncessziós hulladék-e avagy sem, az átvételt meg kell tagadnia, és a leadó személyt a legközelebbi koncesszori fémkereskedőhöz kell irányítania. 

Ha a fémkereskedő 2023. július 1-jén a telephelyén koncessziós hulladékot tárol, azt legkésőbb 2023. december 31-ig fémkereskedő, illetve hasznosító részére is értékesítheti.

vissza