VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Gyökeres reform előtt áll az Európai Unió?

2023.11.26.

Gyökeres reform előtt áll az Európai Unió?

Módosítana az uniós szerződéseken az Európai Parlament, a reformok kiterjesztenék az uniós hatásköröket, a patthelyzeteket új szavazási rendekkel kerülnék el (és még az Európai Bizottság nevét is megváltoztatnák).

A képviselők legfontosabb javaslatai a következők:
– kétkamarás rendszer és új szavazási rendek a Tanácsban a patthelyzetek elkerülésére, több döntés minősített többség és rendes jogalkotási eljárás alapján;
– a jogalkotás kezdeményezésének joga, valamint társjogalkotói jogkör a Parlamentnek a hosszú távú költségvetés kialakításában
– a Bizottság (átnevezve „Európai Végrehajtó Testületnek”) tagságára vonatkozó szabályok teljes felülvizsgálata, ideértve a Bizottság elnökének megválasztását is (a jelölés joga a Parlamenté, a jóváhagyásé pedig az Európai Tanácsé lenne, vagyis éppen fordítva, mint jelenleg), valamint lehetőség a Bizottság elnöke számára, hogy a biztosi kollégium tagjait politikai preferenciák alapján,-ugyanakkor a földrajzi és demográfiai egyensúlyt szem előtt tartva válassza ki;
– lényegesen nagyobb átláthatóság a Tanácsban azáltal, hogy jogalkotási kérdésekben közzéteszik az egyes tagállamok álláspontját; valamint
– a polgárok akaratának jobb érvényre juttatása megfelelő részvételi mechanizmusok létrehozásával és az európai politikai pártok szerepének fokozásával.

Az Unió hatásköreinek bővítése

A képviselők javaslata szerint több uniós hatáskör kellene a környezetvédelmet érintő kérdésekben. Az EU hatáskörébe kellene utalni más olyan, jelenleg kizárólag tagállami szinten kezelt területeket is, mint a népegészségügy, a polgári védelem, az iparpolitika és az oktatás. A már most is megosztott uniós hatáskörök kiterjesztését javasolják továbbá az energiaügy, a külügyek, a külső biztonság és védelem, az EU külső határaira irányuló politika, valamint a határokon átnyúló infrastruktúra területén.

A jelentést, amelyet 305 szavazattal, 276 ellenszavazattal és 29 tartózkodással hagytak jóvá, öt társjelentéstevő készítette, akik a képviselők többségének támogatását élvezik. A jelentésről kialakított állásfoglalást a képviselők 291 szavazattal, 274 ellenében és 44 tartózkodás mellett fogadták el. Az öt jelentéstevő képviselő nyilatkozata itt érhető el.

A jelentés elfogadásával a Parlament az Európa jövőjéről szóló konferencia ajánlásaival összhangban arra az elvárásra reagál, hogy a polgárok hatékonyabb és demokratikusabb EU-t szeretnének látni.

A következő lépések

A képviselők ismét az uniós Szerződések módosítását sürgették, és felszólították a Tanácsot, hogy „haladéktalanul és vita nélkül terjessze az Európai Tanács elé a[…] javaslatokat”. Most az EU állam- és kormányfőin a sor, hogy egyszerű többséggel összehívják az Európai Konventet. A tagállami kormányokból álló Tanács spanyol elnöksége várhatóan decemberben terjeszti az Európai Tanács elé a javaslatokat. További információk az uniós Szerződések módosításáról itt található.

vissza