VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Fizetési nehézségek kezelése – például a Sberbank ügyfelei számára

2022.03.03.

Fizetési nehézségek kezelése – például a Sberbank ügyfelei számára

A NAV szakértői összefoglalták, milyen lehetőségei vannak azoknak az adózóknak, akik (esetleg éppen a Sberbankkal szembeni intézkedések miatt) likviditási gondokkal küzdenek, így nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket.

A fizetési nehézségek áthidalására a következő fizetési kedvezmények engedélyezhetők

– fizetési halasztás és részletfizetés,

– mérséklés, illetve elengedés.

Részletfizetés és fizetési halasztás akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

– átmeneti jellegű,

– kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye.

Mérséklés vagy elengedés

– Mérséklés vagy elengedés csak tényleges, lejárt esedékességű, és ki nem egyenlített tartozásra kérhető.

– Adótartozás csak magánszemélynél mérsékelhető vagy engedhető el, de a kifizető által levont adó- és járuléktartozás mérséklésére, elengedésére magánszemélyeknél sincs lehetőség.

– A gazdálkodó szervezetek a késedelmipótlék- és a bírságtartozásra mérséklést vagy elengedést kérhetnek, ha a fizetési kötelezettség teljesítése a gazdálkodás ellehetetlenülésével járna.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelmüket a FAM01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók

– beküldhetik elektronikusan a FAM01-űrlapon vagy

– papíralapon is, levélben vagy a NAV honlapján elérhető és nyomtatható adatlapon. A papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni.

A NAV a fentieken túl a magánszemély kérelmére évente egy alkalommal, legfeljebb 1 000 000 forint összegű adótartozásra 12 hónapos pótlékmentes, automatikus részletfizetési kedvezményt biztosít, amely

– legegyszerűbben az AUTRESZ jelű adatlapon az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), vagy

– a FAM01-űrlapon elektronikusan vagy papíron nyújthat be. (Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozó, kizárólag elektronikusan nyújtható.)

A gazdálkodó szervezetek fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek kérelmüket a FAG01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.

További információ

A fizetési kedvezmények részletes szabályai a NAV honlapján elérhető információs füzetekben olvashatók:

– a 30.1 füzet a gazdálkodó szervezetekre,

– a 30.2 füzet pedig a magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra

vonatkozó szabályokat tartalmazza.

vissza