VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Februártól újraindul az építőipari támogatási program!

2021.01.18.

Februártól újraindul az építőipari támogatási program!

Folytatódik az ÉPÍTŐ-5 nevű támogatási program, amelynek keretében építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak technológiai korszerűsítésére és hatékonyságuk növelésére.

Támogatási kérelmet az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozások nyújthatnak be:

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben

 • 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
 • alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 • legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 • átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
 • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri. 

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben

 • főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
 • alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
 • legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 • átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
 • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

A megvalósítandó fejlesztés ezen támogatás keretében összefoglalóan projektnek minősül. A fejlesztendő tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett - TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61,  25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység hatékonyság, termelékenység javításához.

A projekt terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
 • meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 • információs technológia-fejlesztés,
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához mkapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 • immateriális javak beszerzése,
 • a 3. és az 5. pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
 • a 3. és az 5. pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
 • belső, szakmai képzések támogatása.

A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyikére kell, hogy irányuljon, a tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt vizsgálati szempontrendszer alapján:

 • új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 • jelentős teljesítménynövekedés,
 • a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 • új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele
 • magyar építési termék népszerűsítése.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre. A támogatás fajtája vissza nem térítendő.

 • A kis- és középvállalkozások részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
 • A mikrovállalkozások részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.

Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható).

A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi kérelem vizsgálata alapján kerül sor.

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges.

A felhívás itt érhető el.

 

vissza