VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Európai Bíróság: tisztességtelen feltétel lehet a túlzott mértékű hitelköltség

2023.11.26.

Európai Bíróság: tisztességtelen feltétel lehet a túlzott mértékű hitelköltség

A lengyel bíróság kérésére az Európai Unió Bírósága értelmezte a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvet.

Lengyelországban három polgár fogyasztói hitelszerződést kötött. E szerződések szerint a kamattal növelt kölcsönösszeg törlesztésén felül további költségeket és jutalékokat kell megfizetniük. Ezek a kamatokon kívüli hitelköltségek igen magasak, és a kölcsönösszegek tíz százalékai többszörösének felelnek meg. Ezek a költségek túlértékelt és észszerűtlen jellegére való hivatkozással e fogyasztók azt kérik a lengyel bíróságtól, hogy állapítsa meg az érintett feltételek tisztességtelen jellegét. E szerződések közül kettő azt is előírja, hogy a hitel törlesztőrészleteit kizárólag készpénzben, a hitelező meghatalmazottjának kell megfizetni, az adós lakóhelyén – vázolta a tényállást az Európai Bíróságnak a Provident Polska ügyében hozott ítéletről kiadott közleménye.

A lengyel bíróság azt kéri a Bíróságtól, hogy értelmezze a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvet.1 Azt szeretné megtudni, hogy a kamatokon kívüli hitelköltségekre vonatkozó feltételek tisztességtelennek minősíthetők-e pusztán amiatt, hogy e költségek nyilvánvalóan túlzott mértékűek a szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz viszonyítva. Azt is szeretné megtudni, hogy a fogyasztó lakóhelyén való jelenlét mellett történő törlesztést előíró rendelkezések semmisségének megállapítása után a szerződés fennmaradhat-e.

Válaszában a Bíróság emlékeztet arra, hogy valamely szerződési feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelennek, ha a szerződő felek jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyensúlyhiányt idéz elő a fogyasztó kárára. Ilyen egyensúlyhiány eredhet önmagában abból a tényből, hogy a fogyasztóra terhelt, kamatokon kívüli költségek nyilvánvalóan aránytalanok a kölcsönadott összeghez és az ellenszolgáltatásként nyújtott, a hitel nyújtásához és kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz képest. A feltételek tisztességtelen jellegét azonban főszabály szerint csak abban az esetben lehet értékelni, ha azok nem a szerződés fő tárgyának a meghatározására, vagy az árnak vagy díjazásnak az ellenértékként nyújtott szolgáltatásokhoz viszonyított megfelelésére vonatkoznak. Így tehát a nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a jelen ügyben ez a helyzet áll-e fenn. Nemleges válasz esetén a nemzeti bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a nemzeti szabályozás – mint magasabb védelmi szintet biztosító szabályozás – megengedi-e az ilyen értékelés elvégzését.

Végül, ha a nemzeti bíróság megállapítja a fogyasztó lakóhelyén történő törlesztést előíró feltétel érvénytelenségét amiatt, hogy az lehetővé teszi a hitelező számára, hogy jogellenes nyomást gyakoroljon, előfordulhat ugyanis, hogy a szerződést nem lehet teljesíteni, és így teljes egészében érvénytelennek kell nyilvánítani. Mindazonáltal, ha e feltétel tisztességtelen eleme elválasztható a feltétel többi részétől, annak törlése is elegendő lehet a szerződő felek közötti valódi egyensúly helyreállításához. Ebben az esetben a szerződés fennmaradhat, és a fogyasztó a nemzeti jog alapján megengedett bármely fizetési módot választhatja.

vissza