VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Elindult az eÁFA

2024.01.05.

Elindult az eÁFA

Január 1-jén a NAV élesítette az elektronikus áfarendszert (eÁFA). Az eÁFA támogatja az adókötelezettség elektronikus és pontos teljesítését, csökkenti az adminisztrációt, és kiszolgálja az adózói ügyviteli rendszerek adatigényét. Az eÁFA-ban először 2024. február 1-jétől nyújtható be áfabevallás, de már most kipróbálhatók a rendszer bizonyos funkciói.

Az eÁFA-t webes felületen, illetve gép-gép kapcsolatban 2024. január 1-jétől érhetik el a felhasználók.

Január: lekérdezési szolgáltatások

Az eÁFA januárban lekérdezési szolgáltatásokat nyújt: az adózók már lekérdezhetik a NAV rendelkezésére álló adatokat (online számlaadatok, online pénztárgépi nyugták, valamint a vámeljárások adatai) és az adókódokat. A bejelentkezés után – a rendszerrel való ismerkedést segítve – láthatók a 2023 decemberben érkezett forrásadatok, amik később kiegészülnek a 2024 januárban folyamatosan érkező forrásadatokkal. Megjelennek továbbá az adózó adatai és, az automata adókódolás eredményeként, a rendszerben követhető az áfapozíció is.Az eÁFA webes felülete a Kezdőlap | eÁfa (gov.hu) címen érhető el, belépni az elsődleges felhasználói KAÜ-azonosítás után a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet.

Február: az első bevallás

2024. február 1-jétől lesz elérhető minden funkció, azaz az említetteken túl az adókód módosítása, az időszakzárás, a bevallás tervezetének elkészítése, előellenőrzése és a bevallás beadása is.

Tehát az eÁFA-ban – mind a webes felületen, mind a gép-gép kapcsolatban – az áfatörvény 362. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a 2024. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesíthető először a bevallási kötelezettség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2024. február 1-jétől lehet a forrásadatokat szerkeszteni, bevallást előállítani és beadni. Áfabevallásukat az eÁFA-ban
– a havi bevallási gyakoriságú adózók 2024. február 20-ig,
– a negyedéves gyakoriságú bevallók 2024. április 20-ig,
– az éves gyakoriságú adózók 2025-ben
adhatják be először.

A szolgáltatáscsomag

Az eÁFA egy szolgáltatáscsomag is, ami a NAV-nál rendelkezésre álló adatokra épül, megadva a lehetőséget az adózói döntések beillesztésére és az adatok kiegészítésére. Ezzel mostantól, azaz a 2024. január 1-jét követő adómegállapítási időszakokra már háromfélképpen is teljesíthető az áfabevallás:
– az eÁFA-ban, gép-gép kapcsolaton keresztül;
– az eÁFA webes felületén;
– ÁNYK-nyomtatványon.

Ha valaki ugyanarra az időszakra több úton is beadja bevallását, akkor az elsőként benyújtottat veszi számításba a NAV.

Az eÁFA-rendszerre, akár a webes felület, akár a gép-gép kapcsolat használatára bármikor át lehet térni (az 1-es áfakódú áfaalanyok azonban esetleges áfakötelezettségüket továbbra is csak nyomtatványon teljesíthetik).

Az új rendszer számos előnnyel szolgál

Az eÁFA-ban lekérdezhetők a releváns NAV-adatok, a befogadott és kiállított számlák adatai, valamint a vámeljárások adatai; elkészíthető az adónyilvántartás, így a bevallási kötelezettség is egyszerűen teljesíthető. A rendszer az ÁNYK-nál fejlettebb validációra képes, és a NAV kockázatelemzésében keresett eltérésekre is felhívhatja a figyelmet. Az eÁFA-val a NAV bevezette az adókódot, amivel meghatározható, hogy egy adott ügylethez kapcsolódó bizonylat tételei a bevallás mely sorába, soraiba kerüljenek. Az eÁFA webes felületén a forrásadatok automatikus adókódolását a felhasználók saját döntéseiknek megfelelően módosíthatják, például elhalaszthatják, illetve arányosíthatják bizonylataik előzetesen felszámított áfatartalmát.

Adminisztráció könnyítés az eÁFA felhasználóinak

A bevallást webes felületen vagy gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő áfaalanyoknak nem kell az M-lapon is adatot szolgáltatni. A bevallásnál gép-gép kapcsolatot használók mentesülnek az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás beadásától, de legkésőbb az esedékességétől számított tizenöt napon belül benyújtják.

Az eÁFA webes felülete

Az eÁFAwebes felületétazok az adózók használhatják, amelyek egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezer darabnál kevesebb számlát kezelnek.

A webes felületen az online számlaadat-szolgáltatásból, az online pénztárgépekből, valamint a vám-árunyilatkozatokból származó bizonylatadatok jelennek meg. Az adózó módosíthatja az adókódolást, a bizonylatokat csoportosan is kezelheti, rögzíthet például kézi nyugtát is, és döntést hozhat az adólevonásról. Ha az adóalany online számlaadat-szolgáltatása hibás, akkor a hiba a webes felületen nem, csak az eredeti adatszolgáltatás javításával orvosolható. Ezután az összeállított bevallástervezet ellenőrizhető és jóváhagyható.

eÁFA gépi interfész

Gép-gép kapcsolaton keresztül az áfaalany gépi interfész alkalmazásával továbbítja a bizonylatszintű adatokat, és az összeállított bevallástervezetet gépi úton hagyja jóvá. Ennek feltétele a technikai felhasználó létrehozása az Online Számla rendszerben.

A bevallástervezet jóváhagyása egyenlő a bevallás benyújtásával. A gép-gép kapcsolattal feltöltött adatokat a NAV rendszere vizsgálja, és ERROR, illetve WARNING üzenetet küldhet. Az első esetben a bevallás csak a hiba javítása után nyújtható be. A WARNING üzenet az adatok helyességének vizsgálatára hívja fel a figyelmet – ezért azt javasolt megvizsgálni –, de a bevallás beadását nem akasztja meg.

Mivel a gép-gép kapcsolathoz ügyféli oldalon az ügyviteli rendszernek is alkalmasnak kell lennie az eÁFA kezelésére, a NAV az ehhez készített fejlesztői dokumentációt a GitHub felületén mindenki számára hozzáférhetővé tette. Elérési útvonal: https://github.com/nav-gov-hu/eVAT/

Önellenőrzés

Ha az adózó a NAV ellenőrzése előtt feltárja bevallása hibáját, akkor a bevallást önellenőrzéssel módosíthatja. Az eÁFA-rendszer bevezetése után a webes felületen, vagy a gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallás 2024. június 30-áig önellenőrzési nyomtatványon, 2024. július 1-jétől pedig az elektronikus felületen is helyesbíthető.

Előny az eÁFA révén

Az áfabevallások összeállítását illető, új megközelítéssel várhatóan egyszerűsödik a vállalkozások, könyvelők számára a kötelezettségek jogszerű teljesítése, a kevesebb adminisztráció pedig ösztönözheti a digitális működés magasabb szintű alkalmazását. Érdemes most lépni, és az új megoldás mielőbbi megismerésével, illetve használatával előnybe kerülni!

NAV

vissza