VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

El kell kezdeni törleszteni a március 1-je előtti katás tartozásokat

2020.08.19.

A kisadózó vállalkozásoknak a veszélyhelyzet megszűnésével el kell kezdeniük törleszteni a 2020. március 1-je előtt lejárt adótartozásaikat. Az erre biztosított 10 havi pótlékmentes részletfizetés első törlesztőrészletének határideje 2020. július 13-án lejárt, a második részletet 2020. augusztus 12-éig kell befizetni. Aki időben nem törleszti a részleteket, annak a teljes tartozást egy összegben kell rendeznie.

A katások a 2020. március 1-je előtt lejárt adótartozásukat a veszélyhelyzet megszűnésének (2020. június 17.) negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben törleszthetik.

Az egyes részleteket a tárgyhó 12-éig kell befizetni, és a részletek pontos befizetése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020. március 1-jétől a tartozásra pótlékot nem számít fel.

A 2020. március 1-je előtt esedékes tartozások kiegyenlítésére biztosított 10 havi részletfizetés első törlesztőrészletének befizetési határideje 2020. július 13-án lejárt.

A második részlet befizetési határideje: 2020. augusztus 12. A kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik, ha a részleteket valaki nem fizeti be időben. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére a tartozás eredeti esedékességétől késedelmi pótlékot számít fel, és a tartozás végrehajthatóvá válik. Az a kisadózó, aki a 10 havi pótlékmentes részletfizetéssel sem tudja a tartozását kiegyenlíteni, hosszabb futamidőért kérelmet nyújthat be a NAV-hoz.

Ezt az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személyek és egyéb szervezetek a FAG01, az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek pedig a FAM01 űrlapon kérhetik.

Az űrlapok a NAV honlapján a következő linken érhetők el https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok. Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók az űrlapot benyújthatják papíralapon is.

A nyomtatványok a NAV honlapján a https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap linken elérhető, „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontból tölthetők le.

A papíralapú kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a székhely vagy telephely szerint illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell beküldeni.

vissza