VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Egyéni vállalkozás nyilvántartása - Tájékoztató a 2020. július 1-jei változásokról

2020.07.03.

Elérhetőségek:
• Webes Ügysegéd
• Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásának lekérdezőfelülete

Elérhetőségek:

Tájékoztató az ügyintézésről

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető a bejelentéshez, hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységek katalógusa: https://engedelykoteles.mkik.hu

Az adózási nyilatkozatok (pl. áfa-, kata-nyilatkozatok) változását továbbra is a 20T101E jelű űrlapon keresztül vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) is kitölthető „Egyéni vállalkozó bejelentése” elnevezésű szolgáltatással kell bejelenteni. Célszerű az ONYA használata bármely adat- és változásbejelentés esetén, mert az ONYA szolgáltatásai azonnali visszajelzést adnak a bejelentések eredményéről, és esetleges hibáiról, hiányosságairól.

Tájékoztató a 2020. július 1-jei változásokról

2020. július 1-jei hatállyal módosult az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet. A változások egyik lényeges eleme, hogy a Belügyminisztérium – az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi – hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át.

2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el.

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések – tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése – megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is lehetőség van a Webes Ügysegéden keresztül, amelynek elérhetősége is változatlan:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok – nyilvántartási szám és adószám alapján történő – lekérdezése is biztosított a korábbi módon, elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Fogalmak

Gyakran ismételt kérdések

Az egyéni vállalkozás elkezdése

Adatváltozás bejelentése

Az egyéni vállalkozás szünetelése

Az egyéni vállalkozás szüneteltetést követő folytatása

Az egyéni vállalkozás megszüntetése

Hatósági bizonyítvány igénylése

vissza