VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

December 19-ig igényelhető a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergiaellátás

2022.12.15.

December 19-ig igényelhető a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergiaellátás

Veszélyhelyzeti átmeneti ellátás révén juthatnak villamos energiához, ezzel jövőre is megőrizhetik működőképességüket az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, szerződéssel nem rendelkező felhasználók.

Az idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek 2022. december 19-ig elektronikus úton kell nyilatkozniuk, így áramellátásukról 2023. január 1-től havonta változó áron gondoskodik majd az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Nyilatkozattételt csak az tehet, akinek jelenleg nincs villamosenergia- ellátást biztosító szerződése, tehát energiaállátása nem biztosított 2023. január 1-jétől és 2022. december 13-ig nincs elfogadott ajánlata sem.

A rendelet nem zárja ki az önkormányzati cégek és a sport szövetségek, egyéb szervezetek jelentkezését sem!

Előzmény: Több területi kamara levélben fordult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához jelezvén, hogy az alacsony fogyasztású versenypiaci ügyfelekkel nem kötnek szerződést az energiaszolgáltatók. Éppen ezért az MKIK jelezte a problémát Lantos Csaba, energiaügyi miniszter felé kérve, hogy ne csak az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára legyen kijelölve végső menedékes szolgáltató.

A Magyar Közlöny 205. számában megjelent a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A rendelet kimondja:

  • Azon felhasználó, amely nem jogosult egyetemes szolgáltatásra villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e  rendelet hatálybalépését megelőző napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján vagy a  felhasználót 2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges – profilos elszámolású felhasználási hely esetén az  elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás alapján meghatározott – villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a  2 GWh-t, azzal, hogy a  2022. évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra csatlakozása 2022. év során történt.
  • A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.
  • A felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő. A nyilatkozattétel fogadását a villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a megadott e-mail-címre.
  • 2023. január 1. napjának kezdetével a villamosenergia-kereskedő és az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.
  • A Vet. 47/B.  § (9) bekezdésétől eltérően a villamosenergia-kereskedő az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó esetében a kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az érintett hálózati engedélyesnél, és a hálózati engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.
  • A villamosenergia-kereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a jogosultság alátámasztásául szolgáló iratokat a felhasználótól bekérni. A 2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a villamosenergiakereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.

További fontos információ, hogy hónapról hónapra változó áras termékről van szó, amelynek havi ára a tárgyhónapot megelőző hónap első kereskedési napjától az utolsó előtti kereskedési napjának végéig publikált, tárgyhónapi időszakra vonatkozó tőzsdei zsinór és csúcs termék elszámoló árainak számtani átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az MKIK kérésének megfelelően az MVM ügyfélszolgálatának kapacitását is bővítik, 30%-kal növelik a személyes és online ügyfélszolgálaton dolgozók létszámát.

Reméljük fenti intézkedéseknek köszönhetően számos vállalkozásnak biztosítva lesz az áramellátása, amely problémát a kamarai hálózat jelzése alapján ismerhette meg a döntéshozó és az MKIK közreműködésével rendkívül gyors döntést hozhatott az érintett vállalkozások energiaellátás biztosítása érdekében.

 

vissza