VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Bővülnek a GVH jogkörei

2024.01.04.

Bővülnek a GVH jogkörei

A 2023-ban elért eredmények után, a jogalkotó újabb feladatokkal bízza meg a Gazdasági Versenyhivatalt. A GVH látja el a külföldi támogatásokról szóló rendelet szerinti kapcsolattartásért felelős hatóság feladatait, februártól kötelezően alkalmazni kell a digitális szolgáltatásokról szóló, úgynevezett DSA-rendeletet, márciustól pedig bővülnek a nemzeti versenyhatóság jogérvényesítési lehetőségei.

Bővültek a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörei: 2024. január 1-jétől a nemzeti versenyhatóság látja el az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős hatóságként a külföldi támogatásokról szóló (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatokat. A GVH az uniós piacot torzító külföldi állami támogatások esetében, az Európai Bizottság megkeresésére célzott vizsgálatokat indíthat – olvasható a GVH közleményében.

A fogyasztóktól érkező panaszok hatékonyabb kezelését segíti a panaszkezelési szabályok technikai és kisebb érdemi jellegű, az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire tekintettel végrehajtott módosítása. Az irányelv szabályaival való összhang biztosítását célzó módosítás, valamint a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel elfogadott módosítás a GVH-hoz forduló, jogvitás ügyet kifogásoló fogyasztókat segíti az ügyek hatékonyabb intézésében.

Honlapokat kapcsolhat le a GVH és indul a DSA-rendelet alkalmazása

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása 2024. március 1-jétől bővíti a GVH jogköreit, melynek értelmében a GVH Versenytanácsa elrendelheti elektronikus adat (pl. honlap) hozzáférhetetlenné tételét, amennyiben ez a fogyasztók kiterjedt érintettségére figyelemmel súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében szükséges. A hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.

2024. február 17-én lép hatálya a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (DSA-rendelet) hatályosulását elősegítő hazai szabályozás, amely a Magyarországon letelepedett vagy Magyarország területére irányuló internetes közvetítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra terjed ki.

A DSA-rendelet az online közvetítőkre és platformokra, így például a piacterekre, a közösségi hálózatokra, a tartalommegosztó platformokra, az alkalmazás-áruházakra, valamint az online utazási és szállásplatformokra állapít meg kötelezettségeket. E rendelet elsődleges célja az, hogy megakadályozza az illegális és káros online tevékenységeket és a szándékos álhírterjesztést. A jogszabály biztosítja a felhasználók biztonságát, védi az alapvető jogokat, valamint méltányos és nyitott online platformkörnyezetet hoz létre.

A Gazdasági Versenyhivatal a verseny védelmének következetes érvényre juttatása és az egységes jogalkalmazás előmozdítása, valamint a felhasználók jogainak védelme érdekében szorosan együttműködik a DSA-rendelet végrehajtását végző hatósággal (NMHH) a digitális szolgáltatási piaci versenyt érintő kérdésekben, valamint a digitális szolgáltatások piacával összefüggő, felhasználókat érintő ügyekben.

Készül az online szálláshelyfoglalási piacot szabályozó törvénymódosítás

Szintén az online világot érinti az Országgyűléshez benyújtott, a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló T/6547. számú törvényjavaslat, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény módosításával a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörét is bővítené, és a digitális ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról szóló (EU) 2022/1925 rendelethez (DMA-rendelet) képest szigorúbb nemzeti szabályokat állapítana meg a kapuőrök kötelezettségeit illetően (magyar nyelvű, Magyarország területén működő személyes, illetve telefonos és elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálat és panaszkezelési mechanizmus, szigorú fizetési határidők megállapítása, független jogi tanácsadási kötelezettség előírása).

vissza