VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Az európai kkv-szövetség üdvözli a „de minimis” rendelet felülvizsgálatát

2022.08.04.

Az európai kkv-szövetség üdvözli a „de minimis” rendelet felülvizsgálatát

A SMEunited támogatja a „de minimis” (csekély összegű) állami támogatások felső korlátjának megemelését – olvasható az európai kisiparosok és kkv-k érdekeit képviselő munkaadói szervezet közleményében.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint bizonyos összeg alatt az állami támogatások versenytorzító hatása elhanyagolható. A jelenleg érvényes szabályozás szerint (alapesetben) „csekély összegűnek” minősül az a támogatás, amely nem haladja meg a 200 ezer eurót. Az ilyen támogatásokról nem kell a tagállamoknak jelentést küldeniük az Európai Bizottságnak (bár külön kérésre 20 napon belül meg kell küldeniük a naprakész információkat). Ezek a szabályok 2023. december 31-én hatályukat vesztik.

A több mint 30 európai ország mintegy 70 tagszervezetét tömörítő SMEunited (amelyben Magyarországot az Ipartestületek Országos Szövetsége képviseli) szerint az emelkedő inflációra válaszul a 200 ezer eurós küszöbértéket meg kellene emelni, ez biztosítaná ugyanis, hogy a támogatások „tényleges” értéke ne csökkenjen. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor nemcsak a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatást kell mérlegelnie, hanem azt is, hogy a küszöbértékek esetleges megemelése milyen hatást gyakorol a kkv-k közötti helyi és regionális szintű versenyre – hangsúlyozza a közlemény.

Az SMEunited támogatja egy kötelező „de minimis nyilvántartás” bevezetését is, amely egyrészt nagyobb átláthatóságot biztosítana a támogatásban részesülők köréről, másrészt csökkentené a – jelenleg önbevallásra kötelezett – vállalatok adminisztratív terheit. Természetesen biztosítani kell, hogy a versenytársak ne férhessenek hozzá egymás üzleti titkaihoz, ami vagy úgy oldható meg, hogy kizárólag az állami támogatás nyújtója fér hozzá a nyilvántartáshoz, vagy úgy, hogy a nyilvánosan elérhető információk csak a támogatások összegére szorítkoznak.

Az SMEunited egyes tagszervezetei szóvá tették azt is, hogy aránytalanul nagyok a „valóban minimális”, gyakran 1000 eurót sem elérő támogatások (szemináriumok, tanácsadási szolgáltatások stb.) adminisztratív terhei, amelyek a támogatást kapó kkv-knak és a támogatást nyújtóknak (pl. a kézműves kamaráknak) egyaránt problémát jelentenek. A megoldás az lenne, ha ezekre a „nagyon kis összegű” támogatásokra az Európai Bizottságnak egy új, kevésbé megterhelő megoldást kínálna.

Az SMEunited végül szorgalmazza, hogy a bizottság a rendelet felülvizsgálatának tervezetéről indítson nyilvános konzultációt.

Forrás: KAVOSZ

vissza