VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

Akár 800 millió forintra pályázhatnak kutatás-fejlesztési projektjeikre a vállalkozások!

2021.09.23.

Akár 800 millió forintra pályázhatnak kutatás-fejlesztési projektjeikre a vállalkozások!

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2021-1.1.3-PIACI KFI kódszámú Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása című pályázata, ahol vállalkozások pályázhatnak a karácsony előtti hétig kísérleti fejlesztésre és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális beszerzésekre.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával, az alábbi konstrukciókban:

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Pályázatot nyújthatnak be Budapesten székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Budapesten fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

  • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá
  • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
  • a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).

A pályázat keretében önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi) és piacra vitel.

A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén 12-36 hónap, a „B” alprogram esetén 24-48 hónap. A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van, amennyiben a projekt tartalmaz kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggő elszámolható költséget.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból várhatóan összesen 35 milliárd forint keretösszeget biztosít az alábbi megoszlásban:

„A” alprogram: 20 milliárd forint keretösszegből önálló pályázó esetén projektenként 100-400 millió forintkonzorciumban benyújtott támogatási kérelem esetén projektenként 150-500 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás 100%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.

„B” alprogram: 15 milliárd forint keretösszegből projektenként 400-800 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás legalább 65%-ának profitorientált gazdasági társasághoz kell kerülnie.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. december 20. 12:00-ig lehetséges.

A felhívás itt érhető el.

vissza