VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

A Miskolci Egyetemen megrendezésre kerül a XXV. Geográfus Napok

2024.02.01.

A Miskolci Egyetemen megrendezésre kerül a XXV. Geográfus Napok

Immáron 25. alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci Egyetemen a Geográfus Napok. 2024. 03. 21-22. (csütörtök-péntek).

Tisztelt Cégvezető!

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam a Geográfus Napokról, ami a
Miskolci Egyetemen kerül megrendezésre, immár 25. alkalommal. Hardi Gergely
vagyok, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és KörnyezeƩudományi Karának
Geográfus mesterszakos hallgatója. A Geográfusokért Alapítvánnyal karöltve
szervezzük az idei éven a 25. Jubileumi Geográfus Napokat, amelynek időpontja
2024. 03. 21-22. (csütörtök-péntek).
Az idén jubiláló esemény nagy jelentőséggel bír a Miskolci Egyetem
Földrajz-GeoinformaƟka Intézet hallgatói és oktatói körében is, hiszen ez az
összetartozásunk egy fontos ékköve. Összetartja a hallgatókat, az oktatókat és a
végzeƩ hallgatókat is, miközben egymást tudják szakmai szinten is segíteni.
A Geográfus egy olyan, széles tudással rendelkező szakember, aki a
földrajz komplex tudományában kutat és tevékenykedik. Ötvözi a matemaƟkát,
fizikát, kémiát, biológiát, és több egyéb tudományágat, hogy komplexen
átláthassa a Természeƞöldrajzot, Társadalomföldrajzot, a Térképészetet és ezt
nálunk, a GeoinformaƟka szakiránnyal a számítógépes környezetben, komplex
adatbázisokban tudja kezelni.
Az esemény szerves részét képezi egy szakmai nap, amelyen a hallgatók,
oktatók, volt hallgatók, vendégelőadók és cégek ismertetheƟk eddigi munkáikat,
reklámozhatják magukat, a munkájukat, cégüket. Néhány, eddigi neves előadót,
céget említenék az elmúlt évekről: Gudor Kund Botond (Nagyenyedi Református
Esperes), Dr. Szilágyi Ferenc (ParƟumi Keresztény Egyetem Gazdasági és
Társadalomtudományi Kar dékánja), PV Napenergia KŌ., MÁV.
A szakmai napot követően egy sport-, és főzőnapot tartunk, ezzel is
kovácsolva az összhangot, összetartozást. Az esemény zárósorozata pedig egy
közös est a lehető legtöbb oktatóval, hallgatóval, volt hallgatóval, ahol közösen
tudjuk felidézni az együƩ átélt emlékeket, az idősebbek tudnak önfeledten
mesélni, közben pedig szakmai eszmecserék folyhatnak kötetlen módon.
Az összetartást növeli a kifejezeƩen erre az eseményre készülő póló és
korsó, amelyet büszkén tudnak viselni a résztvevők.
Az intézetben jelenleg 25 dolgozó tevékenykedik nap, mint nap, hogy
minőségi Geográfusokat neveljenek ki a szakma számára. A hallgatói létszám

földrajz alapszakon Geográfus és GeoinformaƟkus mesterszakos
hozzávetőlegesen 30 fő, melyhez csatlakoznak az intézet által is oktatoƩ földrajz
tanárszakos hallgatók és a régész hallgatók, így együƩ körülbelül 50-60 hallgatót
és 25 dolgozót érint az esemény.
A rendezvénynek jelentős anyagi vonzata van, amely már túl nagy terhet
ró a szervezőkre és hallgatókra, ezért szeretnénk kérni az önök hozzájárulását
ahhoz, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk megtartani Jubileumi
eseményünket. Cserébe mi feltüntetjük önöket a pólón, amelyet mivel a
hallgatók mindig büszkén hordanak, egy teljes egyetem láthatja majd az önök
cégét. Továbbá az esemény ideje alaƩ is kihelyezzük az önök molinóját.
Várjuk mihamarabbi válaszukat és reméljük azt is, hogy tudják támogatni
a törekvéseink, hogy a továbbiakban is a lehető legjobb színvonalon tudjuk
megtartani a Jubileumi eseményünket, így a Földrajz-GeoinformaƟka Intézet
hallgatóit és volt hallgatóit egy magas rangú eseményen tudjuk köszönteni.

Köszönettel és Tsztelettel:

A Geográfusokért Alapítvány Kuratóriuma,
Hardi Gergely és Barkai Hanga
Elérhetőségek:
barkaihk@gmail.com 06 20 405 0313

Geográfusokért Alapítvány
Székhely: 3521 Miskolc Új élet utca 10.
Adószám: 18396292-1-05

vissza