VOSZ Borsod - KAVOSZ hitelek

2021, a kata éve

2022.08.17.

2021, a kata éve

A járvány ellenére 2020-ban és 2021-ben is nőtt hazánkban a vállalkozások száma, több egyéni és kevesebb társas vállalkozás működött, mint a Covid19-járványt megelőző években. A növekedés elsősorban az újonnan alakult, egyszerűsített adózást választó (katás) kisvállalkozások gyarapodásának köszönhető – olvasható a statisztikai hivatal kiadványában.

Az egyéni vállalkozások száma az előző évhez képest leginkább a szállítás, raktározás, illetve az építőipar nemzetgazdasági ágban emelkedett, a legnagyobb csökkenés pedig a mezőgazdaságban ment végbe. A működő társas vállalkozások száma a legnagyobb arányban az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban esett vissza: a 2020. évi 27 ezerről 2021-ben 19 ezerre. Az építőiparban működő társas vállalkozások esetében jelentős, 10 százalékos volt a bővülés a járvány előtti évekhez képest – olvasható a „Helyzetkép, 2021 – Vállalkozások” című KH-kiadványban.

A kata éve volt 2021

A 2021-ben működő vállalkozások körében továbbra is növekedett az egyszerűsített adózást választók száma. A kisadózó vállalkozások tételes adóját (közkeletű nevén a katát) 2013-ban vezették be, azt követően elterjedtsége töretlenül nőtt. Nemcsak a személyi jövedelemadó (szja) formájában adózó egyéni vállalkozók kezdtek el áttérni erre az új adónemre, hanem számos, korábban nem vállalkozói formában dolgozó magánszemély is katássá vált. 2013-ban a működő egyéni vállalkozók száma 257 ezer volt, 2021-re viszont bőven átlépte a félmilliót. 2017-ben, az új adónem bevezetését követő ötödik évben már több egyéni vállalkozó választotta az egyszerűsített adózást, mint a személyi jövedelemadót, számuk pedig 2021-re meghaladta a 400 ezret. Ezzel szemben az szja-t választó egyéni vállalkozók száma jelentősen csökkent: míg 2020-ban 145 ezer, addig 2021-ben 105 ezer egyéni vállalkozó adott be személyi jövedelemadó-bevallást.

Futárszolgálat, e-kereskedelem

A Covid19-járvánnyal összefüggésben jelentősen megnőtt az igény a futárszolgáltatások iránt. Míg 2019-ben 2 ezer, jellemzően egyéni vállalkozás szállította házhoz a vásárolt termékeket, ételeket, addig 2021-re 12 ezer. A futárpostai szakágazat folyamatos bővülése már 2020 előtt is megfigyelhető volt, ugyanakkor a járvány a növekedést jelentősen felgyorsította. (Az egyéb postai, futárpostai tevékenységbe tartozik az étel és vásárolt áruk házhoz szállítása.) Az internetes kiskereskedelem népszerűsége a technológiai fejlődésnek köszönhetően évről évre növekszik, a kiskereskedelmi üzletek forgalmában egyre nagyobb súlyt képvisel, 2021-ben közel 10 százalékot. A biztonságos online kártyás fizetés és az otthonról történő vásárlás vonzóvá teszi a felhasználók számára az internetes kiskereskedelmet. 2015-ben 2 ezer, 2021-re közel 9 ezer egyéni vállalkozás tevékenykedett a csomagküldő internetes kiskereskedelemben. A pandémia hatására ez a szakágazat még inkább előtérbe került a nemzetgazdaságban, és nem várható, hogy a közeljövőben csökken a népszerűsége.

Ingatlanügyletek

Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágon belül meghatározó ingatlan-bérbeadás területén stabil növekedés volt tapasztalható a Covid19-járványt megelőzően. 2020-tól kezdődően, a lezárások következtében az ingatlan-bérbeadással foglalkozó egyéni vállalkozók száma a 2015-ös szintre esett vissza. A távoli munkavégzés lehetősége, a felsőoktatásban átmenetileg bevezetett digitális oktatás és a turizmus korlátozásának hatására a kiadható ingatlanok kereslete jelentősen csökkent.

Szüneteltetett tevékenység

A tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók aránya a Covid19-járvány előtti 15 százalékról 2020-ban 18 százalékra nőtt. A pandémia idején bevezetett korlátozások hatására a legnagyobb arányban a művészet, szabadidő nemzetgazdasági ágban dolgozó egyéni vállalkozók függesztették fel a tevékenységüket. 2021 végére a korlátozások nagy részének feloldásával 16 százalékra csökkent a szüneteltetők aránya, leginkább a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a művészet, szabadidő, az oktatás és az egyéb szolgáltatás területén indították újra tevékenységüket az egyéni vállalkozók.

A teljesítmény a nagyoknál összpontosult

2020-ra a főbb gazdasági mutatók létszám-kategóriák szerinti megoszlása nem változott a korábbi évekhez képest. Bár a mikrovállalkozások a cégek csaknem 96 százalékát tették ki, a gazdasági teljesítmény elsősorban a nagyvállalatoknál összpontosult. A legalább 250 főt foglalkoztató, körülbelül 1000 nagyvállalat alkalmazta a foglalkoztatottak 28 százalékát. Részesedésük a hozzáadott érték esetében meghaladta a 40, a bruttó tárgyieszköz-beruházást tekintve pedig megközelítette az 50 százalékot. Az összes vállalkozás mintegy 4 százalékát kitevő kis- és középvállalkozások (10–249 fő) részesedése nagyjából egyharmad volt a vizsgált mutatók esetében.

Létszám, hatékonyság

2014 és 2019 között folyamatosan emelkedett a vállalkozások foglalkoztatotti létszáma. Ezt a tendenciát törte meg a Covid19-járvány, amelynek hatására 2020-ban a vállalkozások az előző évhez képest összességében kevesebb embert foglalkoztattak. Miután a munkaerőigény nagyobb mértékben csökkent, mint a folyó áron számított árbevétel, az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel nagysága 2020-ban 2,9 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Alkalmazkodva a járvány teremtette új működési környezethez, a vállalkozások hatékonysága 2021-ben tovább javult: magasabb foglalkoztatotti létszám és az árbevétel újbóli emelkedése mellett egy foglalkoztatott átlagosan több mint 41 millió forint árbevételt állított elő.

Külföldi irányítású vállalkozások

2010 és 2020 között a főbb gazdasági mutatókat tekintve a külföldi irányítású vállalkozások részesedése a nemzetgazdaság egészén belül kismértékben csökkent. 2020-ban a Magyarországon működő vállalkozások 2,1 százaléka (13,9 ezer) állt külföldi irányítás alatt. Alacsony számuk ellenére a külföldi vállalatok az összes vállalkozás árbevételének, valamint hozzáadott értékének közel felét realizálták, és a bruttó tárgyieszköz-beruházások 43 százalékát valósították meg. Az összes hazai vállalkozás munkavállalóinak negyedét szintén külföldi irányítású leányvállalatok foglalkoztatták.

Hozzáadott érték

A Covid19-járvány hatására 2020-ban a Magyarországon működő vállalkozások által előállított hozzáadott érték az előző évhez viszonyítva folyó áron alig változott (+1,0 százalék), és közel hasonló mértékű maradt a külföldi (+1,3 százalék) és a hazai irányítású (+0,8 százalék) vállalkozások körében. Nemzetgazdasági áganként vizsgálva ugyanakkor jelentős eltérések láthatók az irányítás típusa szerint. A világjárvány következtében a teljes vállalkozói kör teljesítménye a meghatározó súlyú tevékenységek közül legnagyobb mértékben a szálláshely-vendéglátás (mínusz 37 százalék), valamint a szállítás és raktározás (mínusz 19 százalék) ágakban csökkent, a külföldi irányítású vállalatok körében mért visszaesés mértéke azonban ezt is jóval meghaladta (mínusz 62 és mínusz 30 százalék). Az építőipar teljesítményének mérséklődése (mínusz 1,5 százalék) mellett a hazai irányításúak teljesítménye enyhén még bővült is (2,0 százalék), miközben a külföldi irányítású cégeké több mint negyedével (mínusz 28 százalék) csökkent. A teljesítményüket 2019-hez képest növelni tudó kereskedelmi, energiaipari és feldolgozóipari vállalkozások körében ellenkező tendenciák érvényesültek: a külföldi és a hazai irányítású cégek által realizált hozzáadott érték egyaránt nőtt, de a külföldi leányvállatok bővülése a hazaiak 1,6–4,6-szerese volt.

vissza